Všichni jistě znáte pověstnou větu z Chamurappiho zákoníku, která zní „Oko za oko, zub za zub.“. Je v ní prakticky všechno, co má reflektovat pomstu jako takovou. Vlastně by se dala vysvětit tak, že když někdo činí něco špatného vám, měli byste mu to náležitě oplatit. A ruku na srdce – mnozí z nás jsme takovou touhu aspoň jednou za život pocítili. Za myšlenkou msty totiž hledáme spravedlnost a možná také emoční uvolnění. Víte však, že pomstychtivost vás může svést na scestí?

Msta jako hlavní téma literárních bestsellerů i filmových trháků

Velice zajímavý je fakt, že msta nebo chcete-li pomsta, je častým ústředním motivem mnoha literárních a také filmových příběhů. Hlavní postava – obvykle zdrcená nějakým ohavným činem, bere spravedlnost zpravidla do vlastních rukou a neštítí se vykonat další, častokrát též ohavný a nemorální čin. I tyto scénáře jsou vedeny v duchu oné starozákonné věty „Oko za oko, zub za zub.“. Jenže, tento svět je fiktivní a vy žijete tady a teď. Jakmile tedy nezačnete situaci vnímat z širší perspektivy mimo svůj černobílý svět, dostanete sami sebe do pasti. Pomsta tedy ve skutečnosti neulevuje, ale naopak ještě více noří do hlubin temnoty. Nenechte se vláčet emocemi!

Co nás žene za pomstou?

Člověk je tvor s rozmanitými charakterovými vlastnostmi, pohnutkami i emocemi. Proto můžeme potkat na jedné straně empatické, chápavé i odpuštění schopné osobnosti, a na té druhé pak nenávistné či zlomyslné necity toužící po mstě. Každý jsme zkrátka jiný a své chování máme ve svých rukách. Motivy vedoucí k pomstychtivosti jsou tedy také rozličné a mohou se týkat:

  • Pocitu nespravedlnosti: Je to jeden z hlavních motivů k pomstě, kdy člověk vnímá silnou potřebu nastolit opět rovnováhu a potrestat viníka.
  • Emocionální zrady či zranění: Emoce hýbou světem, dá-li se to tak říct. A to ať už jsou dobré či špatné. Pokud vás ale někdo zradí a ranní vaše city, může to ve vás vyvolat silnou potřebu agresivního úderu. Chcete zkrátka, aby viník trpěl stejně tak, jako vy.

Jak se rodí plán pomsty?

Možná jste si tímto procesem také sami prošli, když vás někdo velmi ranil. Všechno to obvykle začíná tak, že se cítíte velmi rozčarovaní, rozrušení a projevujete mnoho různých emocí. Můžete plakat, řvát, rozčilovat se. Jakmile se ale na chvíli zklidníte, zahájíte šílený plán pomsty, který se nezřídka kdy stává posedlostí. V momentě, kdy si začnete v hlavě formovat přesné představy, jak konkrétně se pomstíte, máte dočasný pocit uspokojení – cítíte se dokonce silní v kramflecích. A pak to přijde! Pokud vykonáte akt pomsty, přinese vám krátký pocit úlevy a ospravedlnění. Co ale dál? Zřejmě se nebudete cítit komfortně z morálního hlediska. Uvědomíte si totiž, že jste se v podstatě snížili na úroveň toho, kdo vám ublížil.

Pomsta vás může srazit ještě více na kolena. Jaké mohou být její důsledky?

I mnozí psychologové tvrdí, že začarovaný kolotoč pomsty je velmi zrádný. Tomu, kdo úder viníkovi vrací, může sice odveta poskytnout útěchu – jde ale o dočasný efekt. Mnohem častěji totiž dochází k eskalaci konfliktu. Viník se tedy nesmíří se situací a vrací opět protiúder původně raněnému člověku. Tento cyklus je pak velmi nebezpečný a může se vymknout kontrole. Nezřídka kdy se také dostavují u zhrzené osoby pocity osamělosti, izolace, úzkosti či deprese. Celá situace se tedy jen zhoršuje a šrámy na duši prohlubují.

Zkuste to jinak

Pokud chcete žít v duševní harmonii, neměli byste se nechat rozhodit ničím a nikým. A rozhodně byste neměli mít touhu snižovat se na úroveň člověka, který propadl nemorálnosti, neúctě, agresi, zlosti a podobně. Naopak hledejte cesty, jež s pomstou vůbec nesouvisí. Zkuste například přikročit k odpuštění, což lze provést i bez přítomnosti dotyčného. Ve skutečnosti tak odpustíte sami sobě a uleví se vám. Další cestou je též otevřená komunikace s tím, kdo vám ublížil – je-li to ovšem dle okolností možné. Tím může vzejít řešení problému. A když už nic lidského nepomůže, obraťte se na cestu práva. Kontaktujte policii, právníky a jiné instituce, které hájí spravedlnost.

Zkuste se řídit mottem Alberta Einsteina, který kdysi řekl: „Slabí lidé se mstí, silní lidé odpouštějí a ti inteligentní ignorují.“

 

Zdroje: vlastní myšlenky + inspirace na Vindictive People: What They’re Like and How to Handle Them (exploringyourmind.com), The Psychology Behind Revenge (psychologs.com)