Rozdíly v našem mluveném a psaném projevu bývají někdy velmi výrazné, obzvláště pokud jde o formální psaný projev, avšak i v neformálním se často vyjadřujeme jinak než v projevu mluveném. Není to způsobeno pouze časem, kterého se nám většinou u psaní dostává více než u bezprostředního ústního vyjadřování, ale také protože u psaní máme možnost zpětné kontroly. Občas litujeme, že námi pronesená slova nemůžeme vzít zpět.

Slovní vata místo pauzy

Součástí mluveného projevu bývají nezřídka tzv. vycpávková slova, která používáme v situacích, kdy váháme nad výběrem vhodných výrazů nebo zkrátka zrovna nevíme, co říct nebo jak pokračovat. Nevědomky je někdy použijeme všichni. Jedná se ve většině případů o příslovce a spojky typu prostě, strašně, vlastně, jakoby, jaksi, no, ehm, atd. Říkáme jim také „slovní vata“ nebo výplň, protože jsou v mluveném projevu zkrátka úplně zbytečná.

Mezi tato hojně využívaná slova můžeme zařadit i oblíbené „kouzelné slovíčko“, bez kterého se neobejde slovník teenagerů i dospělých, a to formulka „vole“. Dámy prominou. Jedná se o výraz zastupující snad veškeré myslitelné pocity, které můžeme najít v našem emočním rejstříku. Používáme ho, když jsem naštvaní, nadšení, šokovaní, překvapení, a někdy dokonce ve zcela neutrální náladě. Nejen, že tento výraz na posluchače působí vulgárně, ale spolu se všemi výše uvedenými slovy i rušivým dojmem.

Jde to i bez „volování“?

Dá se s tímto zlozvykem něco udělat? Dobrou zprávou je, že na svém projevu můžeme bez většího úsilí zapracovat. Důležité je si v prvé řadě uvědomit, že tyto výrazy jsou součástí našich formálních i neformálních projevů. Buď na ně můžeme být upozorněni posluchači nebo se zkusme nahrát, a posléze náš projev zanalyzovat. Naším cílem je si vycpávky uvědomit ještě před jejich vyslovením. Půjde to pomalu, ale není to nereálné.

Jelikož vyplňují především pauzy, na chvilku se odmlčme nebo například se napijme vody, abychom tento krátký okamžik překlenuli bez nevhodných výrazů. Soustřeďme se na svůj projev, je k tomu ale potřeba vypnout autopilota, kterého máme často nastaveného na jakoukoliv naši aktivitu. Vycpávková slova nejsou něco, co by nám mělo výrazně snížit kvalitu života, koneckonců, používáme je občas všichni. Ale bez nich náš projev působí o chloupek důstojněji.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.