Většina z nás nevěnuje spánku příliš velkou pozornost. Je zkrátka nedílnou součástí života, a pokud je dostatečně dlouhý a kvalitní, měli bychom se ráno probudit příjemně svěží a plní energie do nového dne. U některých lidí tomu tak ale není a spánek je vším, jen ne poklidným odpočinkem.

Falešné probuzení

Jak již název napovídá, falešné probuzení je spánkový fenomén, během kterého je dotyčný přesvědčený, že je již vzhůru. Ve skutečnosti se ale jedná pouze o velice živý sen. V něm se člověk probudí a většinou následuje běžná každodenní rutina, která spočívá například ve vyčištění zubů, obléknutí, nachystání snídaně a odchodu do práce.

Ve skutečnosti však dotyčný stále sní. Vodítkem, že se nejedná o realitu, bývají drobné detaily. Uspořádání domácnosti může být v případě falešného probuzení trochu odlišné, hodiny na budíku jsou nečitelné, stejně jako ostatní čísla a nápisy. Je také pozoruhodné, že se tento stav může v průběhu jediné noci opakovat, a to i vícekrát.

Náměsíčnost

Náměsíčnost neboli somnambulismus je zvláštní stav, který se řadí mezi poruchy spánku. Spící člověk může vstát a pohybovat se po domě, stejně jako vykonávat běžné činnosti (například obléct se a učesat), často však ve zmateném sledu. Náměsíčný je někdy dokonce schopný odpovídat na otázky a obvykle má otevřené oči, přesto ale ve skutečnosti spí. Z toho důvodu si také své „noční eskapády“ většinou nepamatuje.

K náměsíčnosti dochází nejčastěji v okamžiku, kdy dotyčný přechází z fáze hlubokého spánku. A ačkoliv fyzické tělo již funguje, mysl zůstává ještě spát. Zhruba třetina osob, které trpí náměsíčností, jsou děti, ale tato porucha se nevyhýbá ani dospělým. Kromě dědičných predispozic může být spouštěčem nadměrná míra stresu, alkohol, některé druhy léků či drogy. O přesných příčinách se ale stále diskutuje.

Spánková paralýza

Do určité míry je spánková paralýza opakem náměsíčnosti. Tentokrát totiž není člověk schopen vůbec žádné činnosti, chůze nebo jiného pohybu. Zároveň ale vnímá a uvědomuje si své okolí. A protože se nachází tento stav na pomyslném pomezí mezi bdělostí a spánkem, bývá realita zkreslená.

Při spánkové paralýze vstupují do „skutečné reality“ často až děsivé jevy. Může jít o vizuální halucinace v podobě postav, příšer, stínů, stejně jako prapodivné zvuky a pocit, že na člověka někdo sahá, případně se mu dokonce snaží ublížit (vzácností není ani rdoušení). A protože není postižený navíc schopen se pohnout a bránit se, jde o vskutku hrůzný zážitek.

Lucidní snění

Lucidní snění se označuje také jako vědomý spánek. Jedná se totiž o situaci, kdy si člověk nejenže uvědomuje, že právě spí, ale zároveň se stane režisérem svého vlastního snu. Může vědomě vstupovat do jeho děje a podle libosti jen měnit.

Lucidní sen je navíc velice živý, a proto je pro dotyčného nezapomenutelným zážitkem. Skýtá totiž jedinečnou možnost zažívat věci, které nejsou v reálném životě možné. Snící se tak může proletět nad krajinou jako pták, potápět se bez přístrojů v hlubokých oceánech, stejně jako si udělat výpravu třeba rovnou do vesmíru.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.