Byli jste někdy svědky pomlouvání či kritiky druhých lidí kvůli jejich vzhledu? Nebo jste se stali obětí přímo vy? Pak se pravděpodobně jednalo o body shaming, který se pojí s morálně pokřiveným charakterem a šikanováním. Takové chování by mělo být již v úvodu jasně a striktně utnuto, jinak napáchá mnoho špatného na psychice dotyčného. Jak tedy ochránit okolí a případně i sebe proti zesměšňování či znevažování?

Čeho se nejčastěji týká body shaming?

Abyste dokázali identifikovat body shaming, musíte nejprve vědět, čeho se konkrétně týká. Nejčastěji okolí znevažuje následující:

  • Hmotnost: Jestli slýcháváte poznámky typu „je/jsi tlustý“, „je/jsi vyzáblý“, „měl by/bys zhubnout“, jde vždy o body shaming. Pomlouvání a znevažování lidí obézních a s nadváhou je také nazýváno fat shamingem a v příměru k velmi hubeným lidem jde o skinny shaming.
  • Ochlupení: V tomto ohledu se týká body shaming zejména dam, jelikož obvyklý kult ženské krásy hovoří o zcela oholených partiích těla. Pokud má ovšem žena například viditelné chloupky pod nosem, může být zesměšňována pro to, že má „knír“.
  • Atraktivita: V tomto konkrétním případě se jedná o tzv. pretty shaming, což je šikana nebo diskriminace kvůli míře přitažlivosti. Každý má však o kráse jinou představu a rozhodně by neměla přerůst v posedlost a znevažování jiných lidí – kvůli tomu, že jsou nějakým způsobem odlišní/jiní.
  • Oblečení: Ve 21. století se již tato otázka tolik neřeší, neboť se říká, že se nosí všechno. Tu a tam se však může objevit někdo, kdo druhé pomluví kvůli druhu oblečení.

Vyskytnout se ve společnosti může i body shaming týkající se například konzumace jídla (jí příliš málo/hodně) nebo věku (je příliš starý/mladý na to a to).

Jaký vliv má body shaming na psychiku?

Obecně vzato – body shaming ničí psychiku systematicky, a i kdyby nevinný žert – může uvrhnout druhého do depresí. Proto by mělo být takovému chování zbráněno včas! Zde je několik obvyklých reakcí:

  • Šikanovaný může trpět poruchami příjmu potravy (bulimie, anorexie).
  • Obzvlášť u dospívajících dochází ke studu za vlastní tělo a zvýšenému riziku rozvoje depresí.
  • Hlavně u obézních žen mohou být narušeny snahy o zhubnutí a může docházet naopak k rozvoji záchvatovitého přejídání, které bývá „lékem“ na negativní emoce.
  • Body shaming má negativní vliv i na sebevědomí.
  • U oběti body shamingu se může rozvinout tělesná dysmorfní porucha – pocit, že je něco s vlastním tělem špatně a všichni to vidí.

Jakmile není učiněna body shamingu přítrž, může vyústit i v sebevražedné myšlenky. Proto je nasnadě jej vysledovat včas a adekvátně řešit s psychologem/psychoterapeutem. Pokud pak šikana dotyčné osoby překračuje všechny meze a ohrožuje její bezpečnost, má právo přivolat policii.

Jak se bránit body shamingu

Co se týká body shamingu, v první řadě můžete být obětí a v té druhé tím, kdo se šikanování účastní. Ani jedno není správné. Jestliže se body shaming týká vás, vyhýbejte se lidem, kteří vás zesměšňují, odstřihněte je ze svého života a nekontaktujte je. A také se naučte o svém těle smýšlet pozitivně, mějte se rádi. Pozitivní vnímání vlastního těla je velmi důležité pro to, abyste žili spokojeně a šťastně – sami se sebou. Dokonce si můžete najít i důvěrníka, se kterým své pochyby proberete.

V případě, že ve svém okolí zaznamenáte znaky body shamingu vůči jiným lidem, nikdy se těchto pomlouvačných debat neúčastněte. Pěstujte v sobě jakousi „tělesnou neutralitu“. Nesuďte lidi podle toho, jak vypadají. Respekt k druhým lidem je nesmírně důležitý i pro vlastní psychickou pohodu.

A na konec, zkuste morálně nesprávný přístup svého okolí nasměrovat k uvědomění – že zesměšňovat druhé je zavrženíhodné. I vy můžete kdykoliv šířit dobro – a vězte, že toho není nikdo dost!

 

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroj: inspirace – What Is Body Shaming? (verywellmind.com)