Už jen pouhá přítomnost zvířat napomáhá lidem, aby se cítili lépe. Proto se mnohdy stávají výraznou součástí při různých podpůrných terapiích. Jedna z mnoha se například zaměřuje na využití ptactva a nese název ornitoterapie.

Jde o konkrétní druh psychoterapeutické metody

Nejde o žádný laický postup, ale o druh léčby, který spadá pod tzv. zooterapii (či animoterapii). Při té se pracuje s využitím různých druhů zvířat, a to pro využití jak fyzicky, tak i psychicky nemocných pacientů. Je prokázáno, že pouhá přítomnost zvířat odvádí lidskou pozornost od aktuálních problémů, a také jim napomáhá se rychleji dostat například z nejrůznějších traumat. Introverti, uzavření jedinci, ale i osoby s duševními problémy se po kontaktu se zvířetem snáze a rychleji otevřou svému okolí a mnohdy se lépe začlení do společnosti. Postupné uzdravování se aktivuje například mazlením se zvířetem, ale také verbální i neverbální komunikace.

 Proč název ornitoterapie

Název vychází z oboru zvaného ornitologie, což je věda zabývající se studiem života ptactva. Konkrétně u ptactva si asi neumíte moc představit proces uzdravování za pomoci mazlení, jako třeba u psů či koček. Zde hraje důležitou roli pozorování ptactva a poslouchání jejich zpěvu. Je zjištěno, že ptačí zpěv uklidňuje, uvolňuje a dává průchod pozitivním emocím. Například u papoušků nebo andulek (které mluví) je možnost také rozvíjet verbální komunikaci s pacientem, a zaměřit se přitom i na různé hry. Někteří papoušci se za svůj život naučí opakovat až 200 slov.

Jak terapie probíhá

Každý pacient je jiný a potřebuje odlišný přístup. Proto se provádí jak skupinové, tak i individuální lekce. Spoustu osob tuto terapii dokonce vnímá jako první přímý kontakt s takovým ptactvem. Pokud je součástí terapie například papoušek, jsou fascinováni jeho zbarveným peřím, ale i velikostí. Důležité je, že během terapie mají dokonce možnost si zvíře pochovat, pohladit, mluvit na něj, a rozvíjet tak řeč. Během takové, pro ně netypické, situace se mohou uvolnit i endorfiny a pro pacienty to je intenzivní zážitek.

 Terapie nemá žádná omezení

U této konkrétní terapie nezáleží na věku, je vhodná jak pro děti, tak i pro seniory, zkrátka pro všechny věkové kategorie bez omezení. Vždy je důležité, čím si daná osoba prochází a jaké řeší zdravotní problémy. Není jen cílenou terapií pro osoby s psychickými problémy, ale i těmi fyzickými, třeba i tělesně postiženými, s pacienty s onkologickým onemocněním a podobně.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.