Co nám problémy s alergií naznačují po duchovní stránce? Jak odhalit bloky, které naše alergie způsobují, a jak se s nimi vypořádat? 

Projevy alergie

Projevů alergií je celá řada a vždy také záleží na tom, jaký alergen danou alergii způsobil. Můžete mít rýmu nebo dokonce anafylaktický šok, který v některých případech končí i smrtí. Každopádně je alergie obecně řečeno bouřlivou lokální nebo i systémovou reakcí na alergeny. U lokální reakce se projevuje zduřením nosní sliznice, ekzémem, kopřivkou, různými kožními reakcemi, ale také bolestmi v uších, zhoršením sluchu, dušností i dechovou nedostatečností. U systémové alergické reakci se setkáváme s reakcí kůže, zúženými průduškami, otoky, sníženým krevním tlakem apod.

Duchovní příčina alergií

Tělo je dokonalý stroj. Přesně zrcadlí to, v jakém jsme psychickém rozpoložení. A z tohoto úhlu pohledu lze odvodit, co naši alergii způsobilo a jak se jí zbavit. Obranyschopnost našeho organismu je jinými slovy schopnost těla bránit se proti všem vetřelcům, kteří se snaží útočit na organismus. Imunita pomáhá posilovat sebelásku. Pro dobrou imunitu je třeba, abychom uměli přirozeně chránit náš život před nepotřebnými starostmi. Svou obranyschopnost narušujeme i negativními myšlenkami nebo přijímáním negativních zpráv z okolí, z médií…nebo se zapojujeme do negativně naladěných diskuzí apod.

Děti a zrcadlení rodičů a domácí atmosféry

Děti mívají alergie tehdy, jsou-li vystavené prostředí neklidu, hádek a nejrůznějších konfliktů mezi rodiči nebo sourozenci a blízkými lidmi. Alergická reakce je vlastně způsobem, jak na sebe upoutat pozornost, aby se třeba rodiče usmířili a jejich konflikt ustal. Alergie přichází ruku v ruce se strachem, který vyvolá obrannou reakci. Konkrétní stavy alergiků se pak projevují podle toho, jak se rodiče zrovna chovají, zlepšují se i zhoršují v přímé návaznosti na rodinnou atmosféru. Dítě vždy podvědomě vycítí jakýkoli nesoulad a nerovnováhu.

Vzpomínka

Spouštěčem alergie může být z duchovního pohledu i zapomenutá vzpomínka. Ta se může týkat třeba nějaké nedobrovolné činnosti, kterou jsme nechtěli vykonávat a které jsme se v minulosti bránili.

Jak začít řešit alergii?

Než se pustíte do vypořádání se s vaší alergií, měli byste si položit následující otázky. Na co jste alergičtí? Jak vnímáte rodinnou situaci? Máte problém v práci, problém s termíny a jejich dodržováním? Nebo máte pocit, že vás nikdo nemá rád? Cítíte se ve svém životě svobodně nebo pod tlakem? Máte z něčeho strach? Třeba z budoucnosti? Trpíte nejistotou? Netrváte zbytečně a tvrdě v některých věcech na svém? To všechno hraje roli. To všechno nám může způsobovat bloky, které když nám situace, zvířata apod. připomenou, dostaví se alergická reakce. Například pokud máte blok díky nedostatku svobody, budete pravděpodobně alergičtí na kočky. To jsou totiž naprosto svobodní tvorové, kteří si dělají co chtějí. A to za každých okolností. V místech, kde se cítíte svobodně, alergická reakce nepropukne, i když se tam setkáte s několika kočkami.

Jak si vyřešit bloky

Pokud je u vás alergická reakce spojena s psychickými bloky, je třeba se s ní náležitě vypořádat. Jak? naučit se bránit. Naučit se říkat ne, když to tak cítíme. Projevovat více lásky k sobě sama. Je třeba pracovat sami na sobě tak, abychom uměli reagovat v situacích, které nám způsobují stres. Je třeba se naučit žít a přestat přežívat. Nebýt příliš přecitlivělí a snažit se vidět situace z většího nadhledu. Zbytečně se nezabývat maličkostmi, když nám působí stres a nevyrovnanost.

Jak se starat o tělo

Na fyzické úrovni je důležité praktikovat řádně duševní hygienu. Pravidelně chodit do přírody, na čistý vzduch, stravovat se zdravě, umět odpočívat, relaxovat a také dostatečně spát. K té fyzické očistě patří jednoznačně detoxikace organismu. Je jedno, čím začnete, co si vás najde a přitáhne. I vynechání masa na týden nebo měsíc udělá zázraky. Zvýšení množství zeleniny a ovoce v jídelníčku je takřka nutnost. Pokud si vybíráte z různých druhů, volte takové, které rostou v našich podmínkách.

Chcete-li podpořit ještě očistu afirmací, pak si opakujte před spaním nebo kdykoli vás napadne:

Svět je bezpečné a přátelské místo. Jsem v bezpečí, v lásce a nic mi nehrozí.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.