Žijeme v době, která přeje mobilům, počítačům, televizím a online setkáváním. V posledních letech se však stává pozitivním trendem únik před moderními technologiemi zpátky do přírody. Tzv. „terapie lesem“ je dokonce samostatnou psychoterapeutickou disciplínou, a to oprávněně. Důvodů, proč pravidelně navštěvovat les, je hned několik.

Zelená léčí

Jeden z přístupů, vycházející z více než třicet let starého japonského umění „šinrin-joku“, se opírá o dávný vztah člověka k přírodě a předpoklad, že zeleň, kterou můžeme nalézt v přírodě, má velmi pozitivní vliv na tělesné i duševní zdraví člověka. Návrat k tradičním lidským hodnotám a touha po opětovném spojení s přírodou začíná v současnosti nahrazovat honbu za majetkem, a s tím související uzavírání se do kanceláří, kde trávíme celé dny s nosem zabořeným do displeje.

Mnoho lidí už pochopilo, že tzv. pasivní „odpočinek“ před televizní obrazovkou s nohama na stole přináší více negativ, než pozitiv. Civilizační choroby jako obezita nebo vysoký krevní tlak nejsou jediným důsledkem tohoto životního stylu, velice závažným problémem je i stres a deprese. A právě útěky do přírody, zejména do lesa, se stávají běžnou součástí terapií, které si každý může naordinovat sám.

Lockdown jako pozitivum

Dnešní doba dokonce vybízí k tomu, abychom trávili více času v přírodě. Opakované nouzové stavy a „lockdowny“, které zažíváme na vlastní kůži v posledních dvou letech, bychom neměli brát jako tragédii, ale jako příležitost změnit přístup k sobě samým, jako cestu k znovunalezení naší přirozenosti. A ta se mnohem lépe hledá v klidu lesa než na rušné ulici nebo v obchodním centru.

Mezi prokázané benefity pobytu v přírodě patří především zlepšení naší celkové psychické pohody, s čímž je neoddělitelně spjat i dobrý zdravotní stav. Studie dokazují, že pravidelné procházky v lese snižují stres a krevní tlak, zlepšují funkci imunitního systému, snižují riziko respiračních nemocí i alergií a srdečních onemocnění.

Časům, kdy lidé objímající stromy působili jako stvoření z jiného světa, už dávno odzvonilo. Jít do lesa neznamená jen nabírání nových sil a energie, ale také pozitivní působení na psychické i fyzické zdraví člověka. Pomocí propojení s přírodou můžeme zažít něco, co bylo po dlouhá staletí pro lidi naprosto přirozené a čehož už my neumíme využít. V lese zapojujeme všechny smysly, prohlubujeme koncentraci a pozornost a dokonce rozvíjíme kreativitu.

Procházka místo doktorů

V lese každý zpomalí, odpojí se od reality každodenního života a stane se na chvíli součástí přírodního řádu. Naučíme se tak na sebe i na svět kolem nás dívat z jiného úhlu pohledu, což může pozitivně ovlivnit naše jednání a přístup k sobě i ostatním lidem. Součástí lesní terapie může být pouhé dýchání čerstvého lesního vzduchu, poslouchání zpěvu ptáků nebo chůze naboso po trávě, což může ještě zintenzivnit propojení se zemí a s přírodou.

Dnes je in být offline, takže vypněme telefony a počítače a udělejme něco pro své zdraví. Pouhé dvě hodiny v lese stačí k načerpání nové energie a k dalším pozitivním účinkům na zdraví. Když vezmeme v úvahu fakt, že ve srovnání s drahými psychoterapiemi je terapie lesem zcela zdarma, nemělo by nám už nic bránit ozdravnému pobytu mimo civilizaci.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých vlastních zkušeností.