Odborníci na lidskou duši se shodují, že pocit štěstí netrvá věčně. Okamžiky propadů, smutku a nepohody jsou přirozenou součástí života. Když tuto skutečnost budete ochotni a schopni přijmout, plněji a častěji si uvědomíte okamžiky, kdy můžete zažívat pocit štěstí.

Štěstí je něco, po čem toužíme. Ale jak poznáme, že už ho máme? Reklama se nám snaží vštípit, že k dosažení štěstí je důležité vlastnit to či ono. Při sledování televize, ale i na sociálních sítích, vidíme, že štěstí se rovná bohatství, krása nebo sláva, resp. vše najednou. Ale přinášejí tyhle věci opravdu štěstí?

Budu šťastný/šťastná, až…

Lidé si často plánují, že budou šťastní, až nastane „něco“. Ale nikdy to není dost, a tak se posouváme k dalšímu „až“. Dokonalý život je iluze, na kterou bychom měli rychle zapomenout. V opačném případě nám honba za nedosažitelným snem pouze zničit to dobré, co už máme.

Co je právě teď a tady. Míváme ve zvyku dívat se až příliš často přes plot, kde se nám zdá tráva zelenější, ale toho, jak krásně nám na zahradě kvetou růže, toho si vlastně ani nevšimneme. Ale nenechte se mýlit, mít sny je přirozené a dobré! Problém nastává, když jsme proto, že nežijeme svoji představu o životě, neustále nešťastní.

Řešení pro spokojenost

Řešením je naučit se žít s nedokonalostí. Přijmout, že věci nejsou podle našich představ nebo jsou nedosažitelné. Jedinou cestou, jak spokojeně žít, je uvědomit si je a přijmout je. Štěstí a sebe-přijetí jdou ruku v ruce. Čím více se se svými nedostatky přijímáme, tím více si dovolujeme zažít pocity štěstí a radosti.

Chceme život dokonalý. Takže jaký by měl být?

Stále chceme mít život zajímavější, dokonalejší. Dokonalý život obecně zahrnuje peníze, dokonalou ženu, dokonalé děti, prestiž vždy a všude, domy různě po světě, letadlo… těžko říct. Někdo to opravdu má. Ale pokud se snažíte dosáhnout takovéto dokonalosti, od dokonalého života se vzdalujete. Při honbě za velkými cíli máme tendenci přehlížet maličkosti.

Schválně zkuste zpomalit a jen na chvíli se zastavit a všímat si maličkostí kolem sebe. Cestou z práce si třeba všimnete, že vysázeli nové stromky, na listu jednoho už se dokonce usadila včela. Kávu si vychutnejte venku za zpěvu ptáků, krása každodennosti opravdu stojí za to.

Často se mi stává, že mi do života vstupují věci, na které myslím. Nevěřím, že je to náhoda. Vím, že všechno, co se děje, se dít má. Zkouším přijímat všechny situace, které život přináší, i když je to opravdu těžké. Snažím se všímat si událostí a lidí, kteří mi vstupují do cesty, protože ani to není náhoda. Přemýšlím o tom a učím se.

Zeptejte se sami sebe

Jaká je vlastně vaše představa o štěstí a dokonalosti?

  • Jak vypadá váš vysněný život? Jak a kde v něm žijete, s kým? Kde pracujete (nebo nepracujete), zkrátka, co děláte? A představte si všechny detaily.
  • V čem se váš současný život liší od toho vysněného?
  • Máte už aspoň něco z vašeho vysněného života teď, v současnosti? A s čím jste ve svém současném životě docela spokojení?
  • Vzpomeňte si na nějakou nečekanou událost, která vám přinesla pocit štěstí.
  • Vyjmenujte alespoň 3 drobnosti, které jsou teď ve vaší blízkosti a které vnímáte jako krásné.

Když se na dokonalost podíváte skrze navržené otázky, je to vlastně celkem fuška.

A co říká věda?

Na dennodenní pocit štěstí má praktikování všímavosti a meditací účinek, který je možné změřit přístroji. Jak víme, serotonin je látka, která nám pomáhá cítit pocit radosti. Vědci měřili u dobrovolníků část mozku, která se na výrobě serotoninu významně podílí. Po pouhých 8 týdnech meditací byla tkáň na tomto místě u všech zkoumaných hustší.

Ti, kdo meditovali největší počet hodin, měli hustotu nejvyšší a též v dotazníku udávali největší nárůst pocitu celkové životní pohody.

 

Autorka je psycholožka a při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.