Ať chceme nebo ne, žijeme v době digitální. Můžeme se proti technickým vymoženostem postavit do opozice a být zarytými odpůrci televize a počítačů nebo můžeme přijmout rychlý technický vývoj jako něco přirozeného a nezvratitelného a naučit se z něj profitovat. Je opravdu nutné vidět v moderních technologiích zlo, které odvádí pozornost nás i našich dětí od skutečných hodnot nebo přirozené hry a utlačuje rozvoj fantazie?

PC a TV jako vymývače mozku?

Televize, počítače, tablety nebo chytré telefony má zřejmě většina rodičů zaškatulkované jako požírače drahocenného času dětí, který by mohly věnovat záslužnějším a prospěšnějším činnostem, jako je například pobyt na čerstvém vzduchu, kontakt s kamarády, vzdělávání, apod. Nikde ovšem není psáno, že jejich používání se vždy musí rovnat degeneraci mozkových buněk. Jako u jakýchkoliv jiných činností i zde platí, že je dobré najít zlatou střední cestu.

Když to zjednodušíme, tak televize nebo počítač jsou v podstatě jedním ze způsobů, jak trávit volný čas, stejně jako knížka nebo jízdní kolo. Můžou nám mnohé dát, ale stejně tak i vzít. Záleží, jakým způsobem je budeme využívat a jak moc se jimi necháme ovládat. Většina z nás se jistě shodne na tom, že dítě, které tráví veškerý volný čas hraním bezduchých počítačových „stříleček“ nebo sjížděním sociálních sítí, vychovat netoužíme. Chceme mít doma zdravého, inteligentního, samostatně uvažujícího jedince s vlastním názorem – a k tomu závislost na moderních technologiích pravděpodobně nepřispěje.

Zákazy nic nevyřešíme

Druhým extrémem jsou zarytí odpůrci veškeré technologie, kteří žijí na samotě u lesa, svítí si petrolejkou a televize nesmí překročit práh jejich domu. Všichni jsme viděli film Jedna ruka netleská, kde tento přístup sice vyústil do málo pravděpodobného absurdního závěru, nicméně podobná izolace nemusí vždy znamenat pouze pozitivní působení na rozvoj dětského myšlení a osobnosti.

Nezřídka se setkáváme s tím, že už čtyřleté děti dokážou bez problémů ovládat chytrý telefon nebo tablet a kdekdo se nad tím pohoršuje. Je to však špatně? Vývoj nezastavíme a dnešní doba je prostě taková. Kdyby před padesáti lety existovaly mobilní telefony, děti by na nich asi visely úplně stejně jako teď. Proč se tedy děsit negativních důsledků jejich používání, když můžeme naopak využít jejich nesporných výhod?

Technologie jako forma vzdělání a rozvoje osobnosti

Televizní stanice nabízí nespočet inteligentních vzdělávacích pořadů a telefony umožňují stáhnout si hromadu aplikací, které nám dokážou výrazně zjednodušit život. Stačí jen věnovat pár minut času získání informací o konkrétním přínosu té které aplikace nebo pořadu. Ne všechny počítačové hry fungují na principu lobotomie, nemusíme tedy všechny zavrhovat.

Důležité je mít kontrolu nad tím, jak dlouho naše dítě tráví čas na počítači nebo u televize, což můžou usnadnit právě i různé typy aplikací. Stejně tak je možné kontrolovat, na jakých webových stránkách je dítě aktivní nebo jaké programy sleduje. Moderní technologie nám můžou sloužit jako vhodný doplněk vzdělávání nebo jako duchaplný způsob trávení volného času. Využijme je k našemu prospěchu a nenechme jimi brzdit rozvoj nás nebo našich dětí.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.