Stále častěji se můžete setkat s kontejnery v šedivé barvě, jejich infrastruktura se totiž den ode dne zvětšuje. Jedná se o nádoby primárně určené pro recyklaci lehkých kovů. Co všechno do tohoto kontejneru můžete vhodit a jaké se nabízejí případné alternativy?

Co patří do šedého kontejneru

Šedý kontejner slouží pro třídění kovových materiálů, nejčastěji je řeč o plechovkách od pití. Stejně tak sem patří konzervy, hřebíky a šroubky, kancelářské sponky nebo třeba kovová víčka. Jedná se o drobný kovový odpad, ten větší je nutné odvézt do příslušného sběrného dvora. Do šedého kontejneru se zároveň vyhazují víčka od jogurtů, vhodné však je, abyste z nich prvně vytvořili větší kuličku a nevhazovali je sem samostatně.

Co tam naopak nepatří

Kromě rozměrných kovových věcí sem nepatří ani kovy znečištěné barvami, oleji nebo zbytky potravin. Samozřejmě sem nepatří ani těžké či toxické kovy, jakými jsou například rtuť a olovo. Stejně tak šedý kontejner není určený ani pro obaly od deodorantů či laků na vlasy a sprejů od barev.

To nejzákladnější pravidlo zní: do šedého kontejneru patří obvykle to, co je kovové a vejde se do otvoru. Jakmile je věc rozměrnější, pravděpodobně se má roztřídit jiným způsobem. Jak však vidíte výše, není to pravidlem A pokud si stále nejste jistí, co do určeného kontejneru vyhodit, prohlédněte si symboly uvedené přímo na něm, případně si zkuste poradit pomocí Googlu.

Žlutá alternativa pro plechovky od nápojů

Na první pohled vás to nejspíš zarazí a šokuje, ale pár let nazpět se povolilo vhazování nápojových plechovek do žlutých kontejnerů určených na plast. Rozdělení na to, co je plast a co je kov, nastává až ve třídírnách. Nenachází-li se tak ve vašem okolí šedivý kontejner, jedná se o skvělou alternativu, jak se kovu zbavit v souladu s ekologií. Kromě plechovek je do žlutých nádob povolené vhazovat i další drobný kovový materiál. Nesmí být však ostrý ani znečištěný. Hřebíky nebo konzervy sem tak rozhodně nepatří.

Další rady a tipy na závěr

Tlakové obaly, do kterých se řadí laky na vlasy, deodoranty nebo bytové spreje, patří na sběrný dvůr. V kontejneru by totiž hrozilo jejich nechtěné vznícení. Obdobně na tom jsou obaly od barev či různých motorových olejů, jejich adekvátní likvidace by měla být uvedená na obalu. Z recyklovaných kovů se následně vyrábí například nové plechovky, formy anebo různé dráty.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.