V minulosti byla úzkost nezbytná k přežití, protože lidé museli být ve střehu a připraveni na nebezpečí, aby se mohli chránit před predátory a jinými hrozbami. Úzkost může být chápána jako varování před nebezpečím a jako signál k přijetí opatření na jeho zvládnutí. V současné době nás ale úzkost a strach začínají provázet na každém kroku.

Někteří lidé prožívají úzkost kvůli přežití, například matky samoživitelky, důchodci nebo sociálně slabí lidé. Nicméně, většina lidí žije v podmínkách hojnosti a má víc než dostatek, ale přesto prožívají úzkost. Úzkost se stala součástí moderního života a je často spojena s vysokými výdělky, obchodováním na burze, obchodními vztahy a dalšími aspekty moderního byznysu.

Existenciální úzkost

V.E. Frankl definoval tzv. existenciální úzkost, která se liší od běžné úzkosti. Existenciální úzkost se týká otázek týkajících se smyslu života a přetrvávajícího pocitu nejistoty a nejistoty ohledně budoucnosti. Nicméně, úzkostné poruchy velmi často právě ruku v ruce s blahobytem – s vysokými výdělky, ale obrovským stresem a tlakem na výkon. Čím více lidé mají, tím více se bojí o to přijít.

Je důležité si uvědomit, že úzkost je běžnou reakcí na stresové situace a má své místo v přirozené reakci těla na stres. Nicméně, když se úzkost stane příliš častou a intenzivní a brání nám v běžném fungování, může to být znamení, že úzkost již neplní svoji funkci a je třeba ji řešit.

Když úzkost přestane plnit svou roli

Existují různé způsoby, jak rozpoznat, že úzkost neplní svou roli a stává se překážkou. Jedním z nich je, když se úzkost stává přehnanou a neúměrnou vzhledem k situaci. Dalším způsobem je, když úzkost přerůstá do fyzických symptomů, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost a napětí v těle. Také může být známkou problému, pokud úzkost brání v běžném fungování, jako je například neschopnost se soustředit nebo spát.

Co proti nadměrné úzkosti můžete udělat vy sami?

Pokud se rozhodnete řešit svou úzkost, existuje mnoho způsobů, jak ji zvládat. Prvním krokem je vždycky identifikovat příčinu vaší úzkosti a najít způsob, jak ji řešit. Někdy stačí jednoduché strategie, jako je hluboké dýchání, meditace nebo cvičení, abyste se s úzkostí vypořádali. Pokud je úzkost závažnější, může být vhodné vyhledat pomoc odborníka.

Je dobré si uvědomit, že úzkost je běžnou reakcí a může být užitečná v určitých situacích. Nicméně, když se stává překážkou, je důležité ji řešit a hledat způsoby, jak s ní úspěšně bojovat.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností. Autor se rovněž danou problematikou zabývá v rámci profesního života.