S otázkou, zda má náš život nějaký smysl, se potýká mnoho z nás. Nejvíce se tomuto fenoménu věnoval filozofický směr existencialismus, na jehož základě byl také vymezen pojem „existenciální úzkost“ nebo „existenční krize“, se kterou pracují i psychologové. Co je podstatou existenciální krize a jak najít, nebo se alespoň přiblížit, smyslu svého života?

Existenciální není existenční

Ačkoli oba pojmy zní podobně, je mezi nimi propastný rozdíl. Existenční krize nastává tehdy, kdy nemáte prostředky na živobytí nebo je nějakým způsobem ohrožen váš život.

Existenciální se týká podstaty vašeho života, vašeho bytí. Existenciální krize nastává tehdy, pokud začnete pociťovat nervozitu ohledně smyslu života, svobody a svobodné volby, zamýšlíte se nad vlastním životem a pocitem jeho naplnění nebo prázdnoty.

Jsem ohrožen/a?

Existenciální úzkost má tendenci vznikat během životních milníků a odráží potíže s adaptací, často související se ztrátou bezpečí. Například vysokoškolský student, který se stěhuje z domova, nebo dospělý, který prochází obtížným rozvodem, mohou mít pocit, že základ, na kterém byl postaven jejich život, se rozpadá. A právě takové situace zpochybňují smysl vlastní existence.

Pomoc na cestě

Možná se právě zamýšlíte nad tím, zda a jaký má váš život smysl. Skvělé je, že současná psychologie už dokáže pomoci i s touto otázkou.

Jedná se o mentální cvičení, které je navrženo tak, aby vám pomohlo určit, co je pro vás smysluplné. Samozřejmě, hledání smyslu není snadný proces a nikdo vám odpověď na otázku po smyslu života nedá. Hledání smyslu vyžaduje práci a nejsnazší cesta vede přes podporu dobrým terapeutem. Ale není to podmínkou. Ve skutečnosti může stačit navržené cvičení a celková práce na sobě.

Hledání a nalézání

Prvním krokem k nalezení smyslu ve vašem životě je určit, jaké aspekty vašeho života pociťujete jako smysluplné. Naše cvičení vám pomůže posoudit, co vám dává prožitek největšího naplnění smyslem.

Pokud se rozhodnete cvičení alespoň vyzkoušet, budete potřebovat notebook nebo list papíru. Na levou stranu stránky napište tyto oblasti svého života:

  • Intimní vztahy
  • Rodičovství
  • Rodina
  • Přátelství / sociální kontakty
  • Vzdělávání/osobní růst
  • Kariéra
  • Rekreace
  • Spiritualita/náboženství
  • Fyzické zdraví
  • Pomoc druhým

Nyní, když máte seznam, vedle každé položky napište číslo mezi 1 a 5, které odpovídá tomu, jak důležitá je ta která oblast ve vašem životě. Číslo 5 znamená velmi důležitá, číslo 1 vyjadřuje naprosto nepodstatná.

Pokud si nejste jisti, stačí napsat otazník. Pamatujte si, že neexistují žádné správné odpovědi, a nikdo nikdy váš seznam neuvidí. Proto k sobě buďte upřímní a pište, co si myslíte, že je pro vás důležité, ne to, co někdo říká, že by pro vás mělo být důležité.

Vyberte dvě oblasti, které jste označili za nejdůležitější. Ke každé napište, jak byste se v ní chtěli chovat. Například v intimních vztazích může být odpověď: „Chtěl/a bych být milující a podporující partner/ka.“

Nespěchejte. Cvičení je velmi náročné, pořádně si odpovědi promyslete nebo si o nich popovídejte s někým blízkým. A nebuďte překvapeni, pokud vás vaše vlastní prohlášení rozesmutní. Možná se nechováte tak, jak byste chtěli, možná se necítíte naplněni, přestože byste chtěli a je to pro vás důležité.

Žít život, který chcete žít

Pokud jste cvičení dokončili, udělali jste velmi důležitý krok ke smysluplnějšímu životu. Zjistili jste, které oblasti svého života považujete za nejdůležitější a specifikovali jste aktivity, které by vás posunuly k tomu, že budete pociťovat větší naplnění a smysluplnost.

Jestliže zapracujete na dosažení sepsaných aktivit, může mít právě toto cvičení dlouhodobé účinky, které vám pomohou žít život, který opravdu chcete žít.

Autorka se témata dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých vlastních zkušeností.