Když někomu dáte svou plnou důvěru a on vás pak zklame, je těžké mu odpustit. Někdy se dokonce může zdát, že je to zcela nemyslitelné. Dokud ale tuto křivdu nepustíte, potáhne se to s vámi po celý život. Bude to jako břímě, které s sebou ponesete na bedrech. Odpuštění neznamená souhlas s tím, co se stalo. Ba to není ani známka slabosti nebo bagatelizování celé situace. Je to důležité gesto, které pomůže především vám samotným k jednomu hlubokému a osvobozujícímu nádechu. Zkuste to!

Vždy máte na výběr

Každý člověk má ve svém životě na výběr, jakou cestou se vydá. A to samé platí i u odpuštění. Zpravidla máte tři cesty: zatvrdíte se, zametete celou věc pod koberec nebo se situaci postavíte čelem, překročíte svůj vlastní stín a odpustíte. Ať už se vám zdá nyní jakákoliv cesta správná, neváhejte na ní vkročit. V prvních dvou případech se ale můžete velice brzy dočkat toho, že vás ono zklamání dožene. Budou vás stíhat nepříjemné pocity už jen při pomyšlení na onu osobu a bez ohledu na to, co cítí ona, vy se pořádně potrápíte. Odpuštění je tedy nejlepší možnou cestou k vysvobození bolavé duše.

Zdravotní benefity odpuštění

Pakliže stále váháte, zda druhému odpustit jeho nepochopitelné, nerozvážné nebo dokonce vědomé skutky, přesvědčit vás mohou i zdravotní přínosy spojené s takovýmto krokem. Když totiž odpustíte, zlepší se nejen váš psychický stav, ale i ten fyzický! Budete lépe spát, sníží se vám krevní tlak i svalové napětí a posílíte také své sebevědomí či imunitní systém. V tomto ohledu mějte vždy na paměti, že duše a tělo pojí silná vazba, tudíž jakékoliv duševní neduhy mohou vyvolat fyzické, resp. psychosomatické problémy. Na nic tedy nečekejte a udělejte pro sebe něco dobrého.

Příprava na akt odpuštění

Prvním krokem na cestě k odpuštění je vnitřní rozhodnutí, že to tak skutečně chcete. Zpravidla nestačí říct „odpouštím ti“. Jedná se o dlouhý proces, jenž vám zabere trochu té práce a zpočátku možná i sebezapření. Nejpodstatnější je v tom všem pochopení druhé strany – anebo aspoň snaha o pochopení, za jakých okolností se daná situace stala a proč. Bez špetky trpělivosti, soucitu a empatie totiž nedokážete odpustit. Snažte se tedy na celý problém podívat z jiné perspektivy a následujícími kroky utvrďte svou připravenost na odpuštění:

  • Promluvte si o svých pocitech s někým blízkým. Srovnáte si tímto způsobem myšlenky, přiznáte si fakta a naučíte se vyjadřovat to, co máte na srdci – i když to nemusí být dvakrát příjemné.
  • Snažte se v celé situaci vidět to dobré. Svým zklamáním si můžete ledacos ve svém životě uvědomit. Nic se neděje bez příčiny, tedy zkoumejte, proč jste nyní postaveni před zradu, nevěru či cokoliv obdobného. Položte si upřímnou odpověď na otázku – „Byl vztah s tím druhým opravdu funkční?“
  • Začněte u menších odpustků. Procházíte si složitým obdobím a stále nedokážete odpustit vážný skutek druhé strany? Potom trénujte malá odpuštění každý den. Ať už jde třeba o oběd, který vám někdo vzal v práci z lednice nebo škrábanec na zaparkovaném automobilu. Všechno má své řešení i bez toho, aniž byste způsobili svým chováním apokalypsu.
  • Odpusťte sami sobě. Abyste mohli dojít odpuštění vůči někomu jinému, musíte nejprve začít u sebe. Neobviňujte se za to, co se stalo, a jděte dál. Pusťte to. Pokud vám to nejde, zkuste si o tom promluvit s nejbližším člověkem nebo také s terapeutem.

Jak reálně odpustit?

Jakmile budete připraveni na odpuštění, můžete se do něj směle pustit. Povést to lze i bez toho, aniž byste s tím druhým byli v kontaktu. Možné je například napsání dopisu, ve kterém otevřeně nastíníte své pocity a zároveň projevíte pochopení.

Další cestou je i hovor s někým blízkým – může to být ku příkladu mentor, duchovní učitel nebo milovaná osoba. Představte si, že svá slova odpuštění říkáte tomu, kdo vám ublížil a svou zášť i bolest hoďte za hlavu.

A pokud se pak budete cítit na přímé setkání a sdělení tváří v tvář, sejděte se s dotyčným na neutrálním místě a odpusťte, neobviňujte, nechte dveře otevřené. Když druhá strana bude chtít, vejde do nich. Primárně jde totiž o vás a také o to, že již nedovolíte vnitřním démonům vysávat vaši drahocennou životní energii!

 

Zdroj inspirace: How to Forgive Someone: 17 Benefits, Tips, and Strategies (healthline.com)