Na životní křižovatce se může ocitnout kdokoliv v kterémkoliv věku. Vnímání tohoto období je poměrně individuální záležitostí. Pocity těch, kteří někde „po cestě“ ztratili svůj smysl života, se však v určitých bodech mohou shodovat. Možná by se daly popsat následovně: ocitli se ve fázi, kdy neví kudy kam, netuší, čí jsou a kam směřují. Cloumají jimi nejistoty, strach a někdy i beznaděj. Ne nadarmo se tomuto úseku lidského bytí říká životní křižovatka. Vidíte čtyři protínající se cesty a bojíte se vykročit i kdyby jen na jednu z nich. Netušíte totiž, co vás čeká na konci.

Je životní křižovatka skutečná nebo jen iluzí v naší mysli?

Naskýtá se zde otázka, jestli si lidé životní křižovatky nevymysleli proto, aby nemuseli čelit zásadním rozhodnutím ve svých životech. Bojí se snad vystoupit ze své „bubliny“ nebo chcete-li komfortní zóny? Jak je již dávno známo, lidské pohnutky jsou řízeny mozkem, který je jakousi centrálou všeho, co konáme. Pakliže si ve své hlavě vytvoříte několik cestiček, můžete se skutečně potýkat s pocitem „křečka v kleci“. Budete chodit stále jen dokola, abyste se vyhnuli konfrontaci se skutečným životem. Východisko z životní křižovatky existuje, avšak chce to plné odhodlání „něco“ změnit. A kde jinde začít než v centrále. Nastavte svou mysl na očekávaný výsledek. Brzy se dostaví.

Naslouchejte své intuici

Určitě jste někdy slyšeli o šestém smyslu nebo intuici. Tou disponuje více méně každá lidská bytost. Někdo jí má ale o něco vyvinutější a snaží se jí naslouchat. Je to určitý vnitřní hlas, který nás může vést tím správným směrem. Rozhodli jste se změnit po několika letech svou profesi a stále pochybujete? Naslouchejte svému vnitřnímu Já. Povede vás. Pakliže vám „něco“ říká, abyste tak nečinili, nedělejte to a hledejte jiné možnosti. Nesprávné rozhodnutí prakticky neexistuje. Obecně vám život připraví vždy takové chvilky, které si umožníte. A ať věříte na osud či nikoliv, vždy jste to jen a jen vy, co činí své bytí krásným nebo nešťastným. Vnímání šestého smyslu se častokrát vyplatí. Příjemné pocity mohou předznamenávat dobrou cestu a ty negativní tu trnitější.

Mluvte o svých pocitech nahlas a najděte si svého „guru“

Abyste se skutečně vymanili z té nekonečné spirály promarněných možností, je nutné o svých pocitech mluvit. Říct je a pojmenovat. Ve výhodě budete v případě, že máte jistého důvěrníka, který vás s ochotou a trpělivostí vyslechne. Takový člověk je velmi cenný. Měl by být spíš jen posluchačem, nikoliv moralistou. Může to být matka, otec, partner/partnerka, nejlepší přítel/přítelkyně. V momentu, kdy začnete své pocity sdělovat druhému, začnou se tříbit ve vaší mysli možnosti. Povídejte si o tom, co byste chtěli dělat, nad čím uvažujete a co vás zajímá. Není důležité mluvit konkrétně, to přijde až časem. Správný životní „guru“ vás bezpečně provede spletitou cestou nejistoty a strachu, povzbudí vás k lepším výkonům a dodá energii činit rozhodnutí.

Zaměřte se na své silné stránky

Vybrat si cestu na životní křižovatce může být o to náročnější, když si nevěříte. Zdravé sebevědomí je totiž základ změny. Častěji se do nejistot a nerozhodnosti zapletou ti lidé, kteří o sobě nemají dobré mínění a vidí jen své negativní stránky. Zkuste se jako lidská bytost ocenit, popsat v tom nejjasnějším světle. Možná to bude to nejtěžší, co jste kdy ve svém životě učinili. Málokdo je schopný vyslovit nahlas své přednosti. Až to dokážete, budete v půli cesty za svým reálným snem.

Seberealizace jako cíl

Pod pojmem seberealizace si každý představí něco jiného. Může to být naplnění nejtajnějších přání, dosáhnutí vytyčených cílů, nebo prostě jen naslouchání sobě samému. Neodkládejte své ambice na potom, až bude čas. Dělejte vše, co chcete hned a zmobilizujte všechny své síly. Neutvrzujte se neustále v myšlenkách beznaděje, sebelítosti a vzdělávejte se v oboru, který vás baví a naplňuje. Pojmenujte oblasti, které vám činí radost, a nakonec dojdete k naplnění všeho, co jste kdy chtěli. Důležité je udělat krok, i kdyby jen jeden jediný. Ten totiž dokáže rozpohybovat celý „vesmír“.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.