Máte pocit, že už jste ve vztahu k vašim dětem vyzkoušeli všechno a oni vás stále neposlouchají a dělají si, co chtějí? Sáhli jste už i po krajních metodách jako jsou nekonečné přednášky, vydírání nebo dokonce výprask a vaše výchovné působení nepadlo na úrodnou půdu? Možná děláte špatně jednu zásadní věc – nejste se svými dětmi rovnocenní partneři.

Autoritu si nevynutíte

Křikem, nátlakem a použitím síly nikdy nic nezmůžeme, přestože se o to na pokraji zoufalství stále dokola snažíme. Důvodem, proč nás naše dítě nerespektuje, je naše snaha o nadřazené postavení.  Podobné autoritativní stereotypy si ve výchově předáváme už několik generací a ve skutečnosti nikam nevedou. Autorita se dá ale vybudovat jinak než nátlakem a manipulací. Pokud se chcete vyhnout drsné pubertě vašeho potomka, je více než žádoucí začít budovat vztah, ve kterém jsou si všichni jeho členové rovni.

Křikem a vyhrožováním k trvalému narušení důvěry

Chtěli byste na slovo poslouchat rozzuřeného jedince, který kdo ví proč nabyl dojmu, že on jediný je nezpochybnitelná autorita a je přesvědčen jen o své pravdě? Důvěřovali byste raději šéfovi, který na vás křičí a systematicky vás ponižuje nebo spíše tomu vlídnému, který bere v úvahu i váš názor a je přístupný debatě? Nebo naopak: vydírali byste svou dobrou kamarádku, že jestli nedojí oběd, bude večer bez televize? Tak proč to děláme našim dětem, které jsou navíc mnohem zranitelnější a bezbrannější a ve většině situací nechápou, proč se zrovna takhle maminka zachovala?

Buďte si rovni

Buďte se svým dítětem parťáci, povzneste svůj vztah na kamarádskou úroveň a uvidíte, že velmi brzy budete sklízet plody vašeho jednání. Vyslechněte si názor vašeho dítěte, ať už je v jakémkoliv věku. I když si možná myslíte, že ještě nic nemůže chápat a že těžko přijde s konstruktivním řešením problému, možná budete překvapeni.  Pod nátlakem a vyhrůžkami nemá nikdo chuť spolupracovat a dobrat se kompromisu.

Děti musí mít pocit, že se podílí na řešení problému, že ho bereme jako rovnocenného partnera a jeho slovo má stejnou váhu jako naše. Podobné diskuze jsou možné i v případech, kdy právo rodičů je v konkrétní situaci nezpochybnitelné, ale i tak je důležité vzbudit v potomkovi pocit, že je respektován, přestože má jiný názor. Nemusíte spolu za všech okolností souhlasit, ale respektujte se!

Pokud chcete, aby vám děti v budoucnu nelhaly a svěřovaly se vám i se záležitostmi, které vy byste ani v nejdivočejším snu svým rodičům neřekli, zapracujte na vašem vztahu co nejdříve. Důvěra ve vztahu je základ, a jestli si budete navzájem rovni a budete spolu jednat se vzájemným respektem, jste na nejlepší cestě být skvělými kamarády.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.