Zatímco naše generace i generace našich rodičů a prarodičů trávila volný čas venku nebo u knížky, naše děti bývají viděny především s mobilem nebo tabletem v ruce nebo přikurtovány  k televiznímu přijímači. Často nad tímto úkazem hořekujeme a lomíme rukama a dělá nám problém smířit se se současnými trendy, které jsou bezpochyby neodvratné. Avšak některých záležitostí se ve výchově a správném vedení dětí nechceme vzdát ani v moderní době, a to jsou především knížky.

Ať už jsme my sami trávili dlouhé hodiny nad otevřenou knihou a hltali každou stránku příběhu nebo pro nás byla četba nutné zlo stejně jako domácí úkol nebo mytí nádobí po obědě, jistě se shodneme na tom, že pro naše děti chceme to nejlepší a rádi bychom v nich podporovali lásku ke čtení a vzdělání, což spolu úzce souvisí. V přetechnizované době tak před námi stojí obrovská výzva, ale dobrou zprávou je, že není nezdolatelná.

Čte rodič, čte dítě

Základem je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pokud bude od malička kromě hraček obklopeno knihami, časopisy a dalšími „studijními materiály“, je větší šance, že se u něj přirozeně rozvine touha po čtení. I kdybyste ale sami nepatřili k velkým čtenářům a jediným tištěným médiem u vás doma by měly být letáky supermarketů, na cestě vašich dětí k četbě není nic ztraceno.

Knihovna není sprosté slovo

Navštěvujte s dětmi už od předškolního věku knihovny, knihkupectví nebo antikvariáty, kde si budou moci knihy samy osahat a prohlédnout. Přečtěte jim úryvek z knížky, kterou si sami vyberou, případně si ji půjčte domů nebo zakupte. Doma dětem předčítejte i v době, kdy si budete myslet, že tomu syn nebo dcera nemůže rozumět. Přestože nemusí chápat význam všeho, co přečtete, pomalu si začne spojovat pojmy s obrázky a budovat v sobě kladný vztah ke knihám. Ideální by samozřejmě byl každodenní kontakt s knihou, avšak i bez takto vysoké frekvence můžeme dětem pomoci ubírat se správným směrem.

Knížka součástí KPZ

Není také od věci brávat knížky nejen na delší cesty, ale i na jednodenní výlety. Vždy se najde alespoň krátká pětiminutovka na četbu nebo alespoň zběžné prolistování knížkou s krásnými ilustracemi – např. ve vlaku nebo na lavičce v parku při odpočinku. Nechte děti podílet se na výběru knih nejen v knihovně nebo knihkupectví, ale také při balení na cesty. Knížka může být také vhodným dárkem jak pro vaše děti, tak pro jejich kamarády.

Pokud už děti zvládají číst samy a mají problém vydržet nad textem déle než minutu, můžete se ve čtení po kratších úsecích střídat. Nechte dítě číst pokaždé jinak – rychle, pomalu, jiným tónem hlasu, pozpátku. Udělejte z četby zábavnou hru, ke které se budete chtít vracet. Vaše dcera nebo syn může čtenářské aktivity dokonce navrhovat. Jakmile má možnost výběru a samostatné realizace, odpadá donucovací prvek a je možné, že i neoblíbený domácí úkol bude dělat s chutí.

Nezavrhujte filmové zpracování známých knih

Dobrým nápadem je doplnění četby knih filmovou nebo divadelní adaptací, popřípadě poslechem audioknihy. Existuje nepřeberné množství způsobů, jak dětem knihy přiblížit a nenásilnou a přirozenou formou je přivést k četbě a lásce ke knihám. Nechte je proniknout do nekonečného množství příběhů, proměnit se v jejich oblíbené postavy a prožít díky knihám ohromné dobrodružství, které díky televizi nebo počítači nikdy nezažijí.

Jděte jim příkladem a sami vyměňte chytrý telefon za knihu, dopřejete tak vašim dětem nádherné a naplněné dětství.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.