Lenost připomíná neviditelný řetěz, který svazuje a brání v dosažení vytyčených cílů a využití potenciálu na maximum. Překonání lenosti sice vyžaduje určité úsilí, ale rozhodně se vyplatí. Ve výsledku bude totiž váš život naplněnější a pravděpodobně i šťastnější.

Motivace jako hnací motor k lepšímu výkonu

Pokud toužíte v životě něčeho dosáhnout nebo splnit určitý úkol, měli byste vědět, proč to vlastně děláte. A právě proto je důležitým faktorem motivace, která hraje i významnou roli v boji s leností. Vnější motivace vychází z okolí, může jít například o finanční odměnu nebo vidinu kariérního postupu. To je ale takové pozlátko za odměnu a mnohdy to k překonání lenosti nestačí. Je totiž třeba se zaměřit na vnitřní motivaci, která souvisí se spokojeností a naplněností člověka z toho, co dělá. Vnitřní motivace povzbuzuje výkonnost, a navíc představuje zdroj radosti a štěstí.

Jen reálné cíle mají smysl

Jaká jste si dali novoroční předsevzetí? Místo stavění vzdušných zámků se vyplatí držet se raději nohama při zemi. Pokud jste si totiž vytyčili takřka nesplnitelný cíl, pravděpodobně se budete brzy potýkat s rozčarováním, v lenosti pokračovat a možná úplně rezignovat na jeho dosažení a možná dokonce s ubíjejícím pocitem selhání či vyhoření.

Naopak rozumné a reálné cíle podporují motivaci a eliminují chvíle, během kterých budete příliš líní se je snažit plnit. Větší cíle je pak vhodné rozdělit na více dílčích úseků. Po splnění každého úseku si dopřejte nějakou formu odměny. Jednotlivé úseky si můžete rovněž graficky znázornit a postupně odškrtávat.

Trénujte koncentraci

Předpokládejme, že potřebujete splnit určité zadání na počítači. Každou chvíli se však vaše myšlenky zatoulají úplně jinam. V hlavě tvoříte nákupní seznam toho, co potřebujete, později vás zaujme nějaká scéna odehrávající se právě na ulici. A čas od času kouknete, co je nového na sociálních sítích. Minuty ubíhají a asi nepřekvapí, že plnění úkolu vám v takovém případě zabere zbytečně mnoho času a nejspíše budete pociťovat lenost vše vůbec dotáhnout do konce.

Zkuste do svého života postupně zabudovat mikronávyky. Budou to chvíle, během kterých se budete maximálně koncentrovat pouze na danou věc. Pro začátek to bude možná těžké, ale pozornost můžete úspěšně trénovat. Nejdříve 5 minut, později 10 minut… Tyto mikronávyky se nemusí týkat pouze práce, ale dobře se uplatní i v každodenním životě, klidně při úklidu a v péči o domácnost. Záhy zjistíte, že jste mnohem výkonnější a okamžiků, kdy se cítíte líní, ubývá.

Lenost není vždy jen na škodu

Pocit, kdy se člověku do ničeho nechce, je naprosto přirozený, a proto se s ním setká prakticky každý z nás. Není třeba mít hned výčitky svědomí, pokud nevyužijete každičkou minutu úplně naplno. Je ale škoda strávit tento čas projížděním sociálních sítí nebo bezmyšlenkovitým zíráním do zdi. Naopak jej můžete využít k relaxaci, pročištění hlavy nebo odpočinkové kreativní činnosti. To se vám vrátí v podobě větší energie a chuti do další práce.

 

Autorka při tvorbě článku vycházela ze svých vlastních znalostí a zkušeností.