Psát si jen tak pro sebe je velmi důležitým prostředkem sebevyjádření. A ať už to nazveme deník nebo prostě místo, kam si můžete zapisovat své myšlenky, pocity, vzpomínky a dojmy ze života, je to ozdravný proces, který vám umožňuje mnoho osobního rozvoje. Deník je zkrátka skvělá věc, podívejme se na to, proč.

Vede vás k sebepoznání

Řecký filozof Sokrates je mimo jiné znám svým výrokem „Poznej sám sebe.“ K tomuto poznávání se používal metodu výuky, která zahrnovala dialogy, tedy otázky a odpovědi mezi jednotlivci. Ti se pomocí rozhovorů dostávali stále hlouběji do vlastního nitra a odhalovali své vlastní já.

Psaní deníku často probíhá právě touto formou. Klademe si otázky a zkoušíme na ně odpovědět. To, zda se nakonec dobereme nějaké „pravdy“, není až tak důležité, důležitý je proces, kdy dáváme prostor svému uvažování a různým úhlům pohledu. A právě to vám pomáhá poznat sami sebe.

Učí vás vyjádřit sebe sama

Sebevyjádření je dalším důležitým aspektem vedení deníku. Kromě tréninku vyjadřování se psaným slovem, deník můžete doplňovat o různé kresby, malůvky na okrajích a podobně, které zdůrazňují a osvětlují to, o čem píšete. 

Opět, bez ohledu na psaný obsah, vám tyto kresbičky a znaky umožňují říct i to, co lze slovy jen těžko vyjádřit. Dáváte prostor emocím a naučíte se emoce nepotlačovat. Je velmi náročné mít před sebou prázdnou stránku, na kterou začnete zachytávat své myšlenky a dojmy. Ale v mnoha ohledech jde o pravou analogii k životu, a vy se učíte budovat věci úplně od začátku.

Umožní vám pracovat na těžkých rozhodnutích

Jakoukoli životní výzvu můžete zpracovat ve svém deníku. Máte možnost promyslet si své rozhodnutí po stránce rozumové i citové, můžete si sepsat všechna pro a proti, můžete si „vylít srdce“ a popsat bolest, kterou některá zásadní životní rozhodnutí provázejí.

Podpoří vaši emocionální intimitu

Vedení deníku není jen o vyjadřování sebeobrazu, ale je hlubokou sebereflexí. Když čtete, co jste napsali, ať už se jedná o záznam starý mnoho měsíců, nebo dokonce i let, čtení se stává prostředkem naslouchání sama sobě a mapování emocionální oblasti toho, kým skutečně jste. Rozvíjení emocí a intimity otvírá prostor pro vyjadřování emocí a vytváření intimních vztahů i v běžném životě.

Pomůže vám cítit se lépe

Deník je bezpečným místem, kde můžete uvolnit myšlenky a emoce, často ty velmi nepříjemné, které si netroufáte projevit nikde a před nikým. Ať už je to ventilace hněvu, psaní o romantických pocitech a lásce, deník je důležitým místem, kde můžete truchlit nad ztrátou milovaného člověka nebo čehokoli jiného. Je to opravdu velmi účinný uzdravující proces, protože ventilujete to, co většina lidí uzavře v sobě a co pak může ovlivňovat celý další život a city, pokud se tyto rány osudu neotevřou a nezahojí.

Díky deníku vám zůstávají skutečné vzpomínky

Vzpomínky se časem proměňují. Detaily událostí a emoce, které byly spjaty s vašimi minulými zkušenostmi blednou. Díky deníku nikdy nezapomenete a nezapomenete se učit z minulých chyb, protože budete přesně vědět, co se stalo a proč se to stalo.

Je skvělou příležitostí pro brainstorming

Možnost zapisovat si nápady jen tak, bez kritiky rozumu, je dalším velkolepým přínosem deníku. Na mnoha pracovištích se kolektivní brainstorming běžně používá, ale mnoho lidí se stydí říct nějakou „hloupost“, aby se mu ostatní nevysmáli. Přestože brainstorming by měl být právě o zdánlivě bláhových nápadech, ne každý dokáže mluvit před kolektivem. 

Váš deník vás nikdy nebude kritizovat ani vás neodsoudí. Velcí géniové používali právě tuto metodu k tomu, aby se ve svých jedinečných činnostech posunuli, a jak dnes můžeme vidět, byla to metoda úspěšná, a zejména v kreativních profesích je zcela nezbytná.

Odhaluje váš osobní vývoj a růst

Deník odhaluje mnohem víc, než co je v něm napsáno. Nemusíte být profesionálními grafology, abyste zjistili, co o vás vypovídá během času váš rukopis. Proto je nejlepší psát si deník pěkně po staru, pomocí tužky a papíru. Určitě sami poznáte, v jakém psychickém rozpoložení jste byli, když jste psali ten který zápisek. Navíc si můžete všimnout, že během psaní deníku se váš rukopis stává sebevědomější a že se mění během toho, jak stárnete. To je jedna ze zajímavostí, pokud si deník oblíbíte a budete ho psát opravdu dlouhou dobu.

Samé skvělé důvody, proč s deníkem začít, nemyslíte? Každopádně za zkoušku to určitě stojí.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.