Rodinná karma je jakási neviditelná síla, která může ovlivňovat váš další život. Jsou to určité vzorce chování a přemýšlení, jež si vlastně nevědomky přebíráte. A pak se jednoho dne můžete ocitnout v začarovaném kruhu opakujících se problémů a chyb. Možná teď podotknete, že chybovat je lidské, avšak přebírané chyby mohou poznamenanou karmu jen posilnit a nastavovat cesty tím stejným způsobem, jako tomu bylo například u vašich rodičů nebo prarodičů. Je ovšem možné se z toho všeho vymanit, když tedy budete chtít.

Žít podle sebe, nikoliv podle vzorců ostatních

Příčiny zatížených rodinných karem jsou v podstatě velmi logické. Pramení obzvlášť z dětství, neboť dítě, jak je známo, přebírá vzorce svých rodičů. Matka a otec jsou největšími životními vzory a dítko je jak houba, která do sebe natáhne vše, co k ní přichází. Proto rodičovství není zdaleka snadnou disciplínou. Svého potomka tedy můžete buď skvěle připravit na další život nebo jej poznamenat onou rodinnou karmou. Říkáte mu, co má dělat – protože je to pro vás normální. Říkáte mu, jak se má chovat – protože je to pro vás přirozené. Dítě by však mělo mít volbu. Společenská dogmata ovšem volby v dětství obvykle nedovolují. A zde se kruh uzavírá. Nemusí ale zůstat zavřený navždy. Jakmile totiž dospějete, můžete se od toho všeho odpoutat.

Jak poznat, že jste zatíženi rodinnou karmou?

Není mnoho lidí na světě, kteří nejsou silně ovlivněni rodinnou karmou. Takové osobnosti lze nacházet jen zřídka kdy, neboť k vzdorování tlaku okolí potřebujete neskutečnou dávku síly a moudrosti. A tak se můžete ve svém životě potýkat s těmito vzorci:

  • I přes veškeré duchovní úsilí stále zabředáváte do nekonstruktivního stylu myšlení (které vám bylo zpravidla vštěpováno). A posléze míváte kvůli tomuto problémy v mezilidských vztazích.
  • Držíte se zpátky, protože máte strach z reakce okolí anebo z toho, že to nedokážete. Ve skutečnosti ale můžete světu nabídnout mnohem víc.
  • Místo toho, abyste si plnili sny, pokračujete v tom, co chtějí ostatní. Nemáte vlastní cestu.

Prvním krokem je rozhodnutí

Než začnete tvarovat svou vlastní rodinnou karmu a vymaníte se z té, která vám přináší problémy, musíte si být skálopevně jistí, že to chcete. Rozhodnutí je tedy prvním krokem ke změně. Vytyčte si cíl, kterého chcete dosáhnout. Je to snad jen odpoutání se od starých a nefunkčních vzorců nebo jen uvolnění a umění se zhluboka nadechnout? Tento první krok je nesmírně těžký, neboť loajalita vůči příbuzným nám leckdy nedovoluje dělat věci podle svého.

Zde si musíte uvědomit, že na prvním místě jste vy, až pak ti ostatní. Není v tom žádná sobeckost, ale pouze dovolení si jít svou vlastní cestou. V této fázi je také zapotřebí, abyste se obrnili vůči zlovůli okolí. Možná si o vás druzí budou myslet, že jste divní, blázniví či dokonce „černé ovce“, protože za celou dobu se ve vaší rodině ještě nenašel nikdo, kdo by si vybral svou vlastní cestu.

Z rodinné karmy se nevymaníte ze dne na den. Je to složitý proces, který vyžaduje trpělivost

Pojďme si konkrétně říct, co udělat, abyste si mohli vybrat svou vlastní cestu a nechat rodinnou karmu rodinnou karmou. Můžete zkusit několik kroků, které vám k tomu všemu napomohou:

  1. Pracujte s vizualizací a vyhýbejte se dramatům. Lidská fantazie je úžasná a může vám dokonce pomoci v procesu vymanění se z rodinné karmy. Zkuste tedy pracovat pravidelně s vizualizací. Jakmile se ve vaší rodině opět objeví jisté destruktivní energie či vzorce a opakující se problémy, v duchu je přestřihněte nůžkami. Nenechte se na tyto situace navázat. S tím pak souvisí i vyhýbání se dramatům. V duchu to přestřihněte a dál se tím nezabývejte. Tohle je velmi těžké, obzvlášť pro lidi, kteří skutečně milují své příbuzné. Musíte zůstat pevní ve svých rozhodnutích.
  2. Zaměřte svou pozornost především na sebe. Pokud nadevše milujete svou rodinu, může to znít poněkud sobecky. Když ale tento krok nezvládnete, nedokážete se nikdy od rodinné karmy odpoutat. Ona je totiž velmi silná a vtáhne vás zpět, jakmile se necháte. Žijte tedy svůj život, pečujte o svou duši, tělo, vztahy. To ovšem neznamená, že byste se od rodiny měli odstřihnout zcela. Pokud to bude nutné, pomáhejte – nastavte si ale nějaké mantinely, přes které ani příbuzní nebudou moct. Nenechte se tím, co se děje, pohltit. Pěstujte si zdravý odstup. To vše vás nesmírně posílí.
  3. Odpusťte staré křivdy. Dalším krokem k uvolnění se z rodinné karmy je odpuštění. Je to zdaleka to nejtěžší, co může být. Musíte to ovšem absolvovat. Nechte to, co bylo, za sebou a jděte vpřed. Nezabývejte se minulostí, neboť to nic nyní nevyřeší a jen se budete opět utápět ve své rodinné karmě. Vzpomeňte si také na to, že je to hlavně o vás. Vy si tíhu břemene nesete, ostatní nikoliv. Neobávejte se jít dál.

Jak poznáte, že jste se oprostili od rodinné karmy?

Neexistuje přesné načasování, díky němuž poznáte, že jste již jinde a rodinnou karmu už si na hrbu netáhnete. Každý to ucítí především ve svém nitru a pozná na svém způsobu jednání vůči okolí. Prvním zábleskem pozitivní proměny je především to, že na jakýkoliv tlak, agresi či zlo reagujete s klidem, moudrostí, láskou a vnitřním nadhledem. Jste silnější než kdykoliv předtím a nic vás nemůže rozhodit. Stále totiž jdete po své cestě a nenecháváte se zlákat na scestí.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroje: Healing Family Karma | Wisdom Heart, How to Heal and Free Yourself From Your Family Karma | by Kimberly Fosu | Mystic Minds | Medium