Zcela jistě se každý z vás setkal s pojmem poněkud mystickým, jež je karma. Ta by se dala definovat jako jakýsi nepsaný zákon příčin a následků.