Zcela jistě se každý z vás setkal s pojmem poněkud mystickým, jež je karma. Ta by se dala definovat jako jakýsi nepsaný zákon příčin a následků. Vychází v podstatě z budhistického učení a může předurčit další životní kroky daného člověka. Karma je úzce spjata i s minulými životy a tím, jak si počínali vaši blízcí příbuzní. A odtud se dostáváme právě ke karmické zátěži v rodině. Pakliže je značná, může váš život ovlivnit negativním směrem. Řekněme si tedy, jak takové zatížení karmou rozpoznat a jak se z něj vymanit.

Kolotoč nepříjemných událostí

Stále je mnoho skryto, co se týká lidské duše a jejího bytí. Lidé se snaží od nepaměti zjistit, zda jsme schopní jisté reinkarnace a kam vlastně zmizí naše životní energie po smrti. Někteří oblíbenci esoteriky si libují například v představě, že duše se po vyhasnutí života promění v silně zářící světlo a hledá svůj klid. Poté si zvolí, jaká bude její další existence. Mohli bychom říct, že tohle jsou jen určitá přání, nebo bujné představy. Ale třeba se jedná skutečně o fakta. Racionální odpovědi se asi lidstvo dlouho nedočká. Víme však, že některým jedincům se dějí zlé věci, které mohou být až tragického rázu. Ty se neustále opakují, a tak si mohou připadat jako na kolotoči. Jiný slovy, mají karmický dluh. Co to vlastně je?

Být dlužníkem vlastního života

Pokud uvěříte v existenci minulých životů a také v to, že lidská duše zde může pobývat několikrát za sebou, dostanete se až za hranici tvrdé racionality, která je dnes a denně v moderním světě uplatňovaná. Mnoho mystiků tvrdí, že reinkarnace není výmysl a smysl bytí je právě v jejím pochopení. Žijeme tedy ve stylu: „Co zaseješ, to také sklidíš.“ Právě v tom tkví onen karmický dluh a když se nastřádá v rodině, stane se z něj abnormální zátěž, s kterou je náročné žít. Lze se ale vymanit. Musíte udělat jediné, pochopit proč se to všechno děje. Dlužníkem vlastního života se stanete snadno. Ve svém předchozím bytí jste například bývali chladnokrevným vrahem, nebo notorickým alkoholikem. Nyní se můžete potýkat s nepochopitelnými záchvaty hněvu a agrese, nebo zvýšené inklinací k alkoholickým nápojům.

Karmický dluh se může projevit právě i v rodině

Projevy svého karmického „zadlužení“ nemusíte pociťovat jen ve svém vlastním životě. Odrážet se může i ve vašem blízkém okolí. Zatížení negativní karmou mohou být klidně i vaši rodiče nebo sourozenci. A jak tedy poznat, že máte zatíženou rodinnou karmu? Zde je několik indicií:

  • Narodili jste se do rodiny, která bojovala a stále bojuje s bídou. Finance vás jaksi obcházejí.
  • Jako děti jste prožívali násilné útoky ze stran blízkých. Jste tedy traumatizovaní.
  • Ve vašem blízkém okolí dochází k neštěstím, které se opakují (např. rodinní příslušníci tragicky zahynou).
  • Vaši rodiče, nebo sourozenci trpí nevyléčitelnými chorobami.
  • Vy sami jste se narodili s handicapem, nebo jste utrpěli nehodu, která k němu vedla.
  • Máte problémy ve vztazích a měli je i vaši rodiče (žili nebo žijete s násilníkem, alkoholikem a podobně).
  • Nemůžete počít dítě.

Tohle je jen zlomek událostí, které vás mohou v případě rodinné karmické zátěže potkat. Jestliže se chcete vymanit z tohoto nekonečného koloběhu negací, je nutné udělat jim přítrž.

Karmickou zátěž můžete zvládnout změnou myšlení a správným přístupem

Nyní si řekněme na závěr takový malý příklad z praxe, který vám nastíní, jak se jednoduše zbavit karmického dluhu i zátěže v rodině. Tak například: najdete si partnera, který je na vás z počátku milý, ale rázem vás začne fyzicky a psychicky týrat (to nezažíváte poprvé), protože jste týrání pravděpodobně podstoupili v minulém životě anebo v dětství. Tehdy jste ale tomu všemu neudělali přítrž. Nechali jste druhé, aby vám ubližovali. Zde vám karma nabízí lekci. Musíte se od násilného partnera odpoutat jednou provždy. Možná ještě dostanete několik dalších podobných lekcí, nesmíte ale podlehnout. Odrážejte velmi neústupně to špatné ve vašem životě, jinak vaše zátěž bude pokračovat a přenesete ji i na další generace. A to platí v jakémkoliv případě. Přenastavení myšlení je základ.

Autorka se tématu dlouhodobě věnuje a vychází z vlastních poznatků a zkušeností.