Závislosti si lidé budují od nepaměti. Jedno se však musí nechat – jejich rozmach je zaznamenán zejména s moderní hektickou dobou, kdy více než dříve čelíme stresujícím situacím nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě. Když je člověk pod tlakem, snáz závislosti podlehne. Nehovoříme však jen o tvrdých drogách, ale také o společností stále tolerovaném alkoholu a cigaretách. Existuje nějaká norma? A jak se z tohoto kolotoče vymanit?

Proč k závislostem dochází?

Již jsme vyjmenovali zásadní spouštěč nejrůznějších druhů závislostí – je to stres, nakumulovaný, škodlivý, dlouhodobý, který působí, ať chcete nebo ne, na vaši psychiku. Když se pak k tomu přidá i určitá genetická dispozice a další vnější okolnosti, je problém na světě. Rozhodnutí, že si zapálíte pro uklidnění cigaretu nebo že si dáte skleničku destilátu „na duševní pohodu“, může rozpohybovat nešťastná kolečka osudu. Toto konání má totiž fyziologický podklad – tedy ovlivníte tím mozek, který bude „pocit odměny, zklidnění a domnělé pohody“ vyžadovat zas a znova, jakmile se opět ocitnete v duševní tísni. Pak se dostáváte do pasti, ze které není lehké uniknout.

Proklaté abstinenční příznaky

Fyzická závislost na jakékoliv droze je velmi nebezpečná. Ne nadarmo známý primář protialkoholické léčebny v ČR – MUDr. Karel Nešpor definoval termín „bažení“ v souvislosti se závislostmi. Je to jeden z příznaků (nejen) alkoholismu. Jenže tato fyzická potřeba opakovaně sáhnout po droze vytváří jakousi otupělost a odolnost organismu. Tělo tak začne danou látku tolerovat čím dál více a po čase už nebude stačit jen „jedna cigareta“ nebo „jedna sklenička“. To je začarovaný kruh závislostí. Jakmile pak drogu svému tělu odepřete, začne se zcela logicky bránit abstinenčními příznaky – velice nepříjemnými psychickými a tělesnými projevy (úzkostlivost, deprese a agrese nejsou žádnou výjimkou). Právě kvůli oněm „absťákům“ je tak těžké odvykat jakékoliv závislosti, a to můžete mít vůli jakkoliv silnou.

Pevné rozhodnutí a počátky klikaté cesty

Vůle je v odvykání závislosti až na posledním místě – i když jste si to nikdy nemysleli. Na prvním místě je totiž samotné pevné rozhodnutí, seknout s tím. Je to o nějakém osobním uvědomění, co vám daná závislost bere a čeho byste mohli dosáhnout, když se jí skutečně jednou zbavíte. Toto rozhodnutí by mělo být jasně opřené o mnoho pozitiv, kterých chcete docílit. Může jít nejen o zlepšení mezilidských vztahů, ale také o vlastní ocenění zdraví a uvědomění si vzácnosti života.

Sepište si na papír všechna pozitiva, s kterými se pojí to, že přestanete kouřit, pít alkohol nebo užívat jiné drogy! A pak si je každý den připomínejte… pořád… až do té doby, než úplně přestanete a budete se cítit silní.

Závislost vám jen bere vnitřní sílu

Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč někteří lidé inklinují k závislostem? Jaké uspokojení jim to přináší? Obvykle jde o to, že závislí se necítí dostatečně silní na to, čelit problému tváří v tvář. Nechtějí se doslova rýpat ve svých vnitřních bolístkách, a tak si raději zapálí nebo do sebe kopnou něco ostřejšího. Otupí tím svou psychiku, utečou před tím, co je trápí. Brání se bolestivé konfrontaci. Problémem ale je, že tito lidé, pokud se nerozhodnou přestat, nikdy nepoznají svou opravdovou vnitřní sílu. Oni si totiž myslí, že tu sílu získávají ze svých drog, a jakmile je opustí, zůstane jim nic než prázdnota.

Čelit svými vlastním vnitřním démonům je to nejtěžší, co můžete v životě zažít. Právě to vás čeká, když se rozhodnete skoncovat se závislostmi. Není to snadné, ale výsledek je osvobozující.

Moment, kdy přichází ta očekávaná vůle

Učinili jste jasné rozhodnutí, překonali jste své démony a jdete stále dál? Pak nastoupí ona důležitost vůle. Tu budete potřebovat nejen v začátcích svého odvykání závislostem, ale po celý zbytek života. Až překonáte to nejhorší, nemávejte nad tím rukou, neboť hrozba Damoklova meče nad vámi bude viset napořád. Podstatné je vyhýbat se situacím, které by ve vás mohly závislost opět zažehnout. Nechoďte tedy „ze solidarity“ kouřit ven s kuřáky – i kdyby jen jako doprovod, když už pět let nekouříte. Omezte čas trávený ve společnosti, která má velmi blízko k alkoholu, když jste léčeným alkoholikem. Nechovejte se zkrátka rizikově a získáte velkou šanci na to, žít opět střízlivý, bdělý, čistý život se všemi jeho krásami.

Vhodné je také obeznámit nejbližší okolí o tom, že se aktuálně zbavujete závislosti. Skuteční přátelé vás kritizovat nebudou, a naopak vás podpoří.

 

Zdroj: How to Quit an Addiction and Why It’s So Hard (verywellmind.com), Jaké jsou mechanismy vzniku závislosti? – PDF Free Download (adoc.pub) – inspirace + vlastní zkušenosti