Jaká je vlastně dnešní žena a co je jejím úkolem? Na tuto otázku se snaží již delší dobu správně odpovědět nejen spisovatelé, redaktoři a reportéři, ale odpověď hledají i ženy samotné.

Ostatně, vždy se snažily hájit svá práva a už v 19. století podala emancipaci pomocnou ruku kniha The Enslavement of Women, kterou napsal John Stuart Mill. Zde je hlavní myšlenkou to, že žena je, stejně jako muž, plnohodnotnou členkou společnosti. A i ona je zodpovědná sama za sebe. Díky tomu se ženy rozhodly bojovat za svá práva. Nicméně k emancipaci žen napomohla také situace na trhu práce. V továrnách byl kategorický nedostatek lidí, a tak se ženy postupně začaly začleňovat do pracovního procesu, který jim umožnil postavit se na stejnou stranu jako muži. Z hospodyněk, které potichu a s pokorou očekávaly příchod svých mužů domů, se postupně stávaly spolehlivé a velmi pracovité dělnice, které v mnoha případech zastaly i mužskou část populace.

Emancipace žen v moderní společnosti

Emancipace se velmi přátelí s feminismem. Jejich společným cílem je přirozeně rovnoprávnost a nezávislost žen. Ty se vždy snažily hájit především svá práva, ale ne vždy se jim to podařilo. Žena  na přelomu 19. a 20. století měla docela jiné postavení a její role byla v podstatě daná. Být poslušnou manželkou, dobrou matkou, skvělou hospodyní a dokonalou milenkou. Na nic víc nebyla žena připravena. Postupem času se ale někde něco zlomilo a ženská jména začala být skloňována stejně často nejen v pracovní sféře, kultuře nebo pedagogice, ale také ve sportu a jiných oborech, kterým do té doby vévodili muži.

Dnes je žena stejně ceněna jako její mužský protějšek a velmi úspěšně zvládá i náročnější profese. Mnoho žen se stalo velmi úspěšnými manažerkami, lékařkami, profesorkami filozofie či chemie, řada žen pracuje u policie nebo v armádě, skvělé výsledky má něžné pohlaví i ve sportu, a pokud by měl být uveden alespoň jeden příklad veleúspěšné ženy, jistě by to byla královna Alžběta II. Zkrátka emancipovaných a úspěšných žen je na světě hodně a určitě se nemají za co stydět.

Může emancipace uškodit?

V jistém slova smyslu zřejmě ano. Záleží na okolnostech. Emancipace dala ženám určitou dávku svobody a nezávislosti. Ale v některých probudila touhu po stále větší moci. Ukazuje se také, že spolu se svobodou a nezávislostí zůstaly povinnosti, nastaly určité změny a ženy, které pro samou kariéru a mocenské ambice najednou zjistí, že v 45 nemají partnera, děti a tak nějak jim utíká čas, jsou samy. A i když procestovaly svět, jsou finančně nezávislé, nežijí podle předsudků a stereotypů, umí řídit třeba kamion nebo vládnout celé zemi, přece jenom jim něco chybí.

Je tedy třeba se zamyslet nad tím, co emancipace ženám přináší, ale také, co jim bere. Každopádně je to věc individuální a ne každá žena je přehnaně emancipovaná, samostatná a nezávislá, ne každá žena je stvořena pro mateřství a ne každá žena chce být kosmonautkou nebo velitelkou hasičského záchranného sboru.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.

John Stuart Mill: The Subjection of Women