Delfinoterapie je jen jedna z mnoha forem terapie za využití zvířat, která dokáže pozitivně ovlivnit psychickou stránku člověka při kontaktu s delfínem. Tato terapie se doporučuje hlavně u dětí, ale i dospělých, spíše však jako alternativní a doprovodný druh léčby.

Jak využít delfinoterapii

Jak jste asi pochopili, forma terapie s delfíny u nás není proveditelná, protože v České republice chybí moře i delfinária. Pokud byste ale takovou terapii chtěli absolvovat, není problém vycestovat do zahraničí se zkušeným terapeutem. Nejčastěji se od nás vyjíždí za delfíny například do Turecka.

Pro koho delfinoterapie vhodná

Terapie je vhodná pro osoby nejen se zdravotním, ale například i se sociálním, duševním a jiným znevýhodněním. Pozitivní účinky jsou ověřené hlavně u dětí pro rozvoj s vývojovými vadami, třeba u dětí s Downovým syndromem či Autismem, ale i u těch, kteří se léčí například po dětské mozkové obrně. Doporučují se i dětem, které si procházejí těžkým traumatem, například po autonehodě, zneužívání, těm, které trpí úzkostmi, agresemi, mající sklony k sebepoškozování nebo sebevraždě. Podpůrná léčba je ale určitě vhodná i pro dospělé, třeba při velkých depresích či syndromu vyhoření.

Individuální přístup je nejlepší

Výhodou je, že ke každému klientovi se přistupuje individuálně podle jeho zdravotního (fyzického), ale i psychického stavu. Podstatnou roli hraje postupné seznamování krok za krokem, a tím nejdůležitějším je nakonec přímý kontakt, nejen na hladině, ale především v bazénu, společné plavání, komunikace a navazování vztahů. Využívaní delfíni jsou přímo vycvičeni ke styku s lidmi a stávají se vlastně jejich terapeuty.

Proč zrovna delfíni?

Delfíni jsou tvorové, kteří jsou neuvěřitelně roztomilí, dokážou šířit pozitivní energii a velmi snadno vás vtáhnou do svého světa, která se zdá být plný her a zábavy. Při pohledu na ně máte pocit, že se na vás smějí a dokážou vám věnovat svou plnou pozornost. Kvůli takovým vlastnostem mají tato zvířata mají v oblibě nejen děti, ale i dospělí. Každý si s nimi snadno vybuduje vztah. Delfíni jsou dokonce známí tím, že dokáží vycítit, v jakém psychickém stavu se daná osoba nachází, zda se bojí, nebo je v pohodě, a podle toho na něj reaguje.

Pozitivní účinky terapie

  • Velké šíření pozitivních emocí a radosti při kontaktu s delfínem
  • Pozitivní vliv na pohyblivost – zlepšení hybnosti a fyzického stavu (nejen u osob po nemoci či úrazu) při plavání a pohybu ve vodě
  • Velká motivace pro hry a zábavu (plavání s delfíny, házení míče)
  • Prohloubení komunikativnosti, zvýšená vnímavost a soustředěnost, reakce na okolí (hlavně u dětí po traumatu)
  • Pozitivní vliv ze změny prostředí (při výjezdu do exotiky, pohyb ve vodě)
  • Působení na emoce – sdílení společného zážitku s celou rodinou, utužování vztahů
  • Celkové zklidnění a zkvalitnění života, lepší prožívání sebe i celkového zážitku s delfíny

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých vlastních zkušeností.