Existuje mnoho způsobů, jak se léčit a zlepšit kvalitu života. Jednou z těchto metod je canisterapie, která využívá sílu psů a jejich přirozenou lásku k lidem k terapeutickým účelům. Tento způsob terapie je specifický přístup k léčení, který využívá interakce mezi člověkem a psem ke zlepšení fyzického, emocionálního a sociálního blaha.

Co všechno canisterapie umí

Canisterapie se zaměřuje na řešení širokého spektra potíží a obtíží, a to u různých cílových skupin. Může pomoci dětem, mladistvým i dospělým, kteří se potýkají s různými zdravotními problémy, psychickými obtížemi nebo osamělostí. Tato forma léčby se ukázala jako účinná u pacientů trpících různými diagnózami, včetně anorexie, deprese, posttraumatické stresové poruchy a dětského autismu.

Jedním z klíčových prvků canisterapie je přítomnost vycvičeného terapeutického psa. Tito pejsci mají schopnost vykazovat empatii a láskyplné přijímání každého jednotlivce, což pomáhá vytvořit bezpečný a podpůrný prostor po celou dobu terapie. Psi jsou vyškoleni k rozpoznávání emocionálních potřeb pacientů a jejich intuitivní reakce na ně mohou přinášet obrovský užitek.

Terapeutická pomoc

Terapeutický pes se stává také spojovacím prvkem mezi klientem a lidským terapeutem. Ti, kteří se cítí nekomfortně se sdílením svých myšlenek nebo pocitů s lidským terapeutem, se často dokážou otevřít a vyjádřit se v přítomnosti psa. Interakce se psem snižuje úzkost, zlepšuje náladu a podporuje pocit psychické pohody.

Canisterapie se také zaměřuje na rozvoj fyzických dovedností a motorických schopností pacientů. Například u dětí s dětským autismem může interakce se psem zlepšit koordinaci a jemnou motoriku. Terapeutický pes může podpořit rehabilitační proces a pomoci překonat zábrany prostřednictvím motivační interakce a cvičení.

Psí doktoři

Terapie se psem může mít také pozitivní vliv na sociální interakci a vytváření vztahů. Psi nejenže poskytují útěchu a podporu svým pacientům, ale také přispívají k rozhovoru, sdílení a navazování nových přátelství. Terapeutický pes může být prostředníkem, který pomáhá lidem otevřít se a komunikovat s ostatními.

Jde zkrátka o specifický způsob léčby a podpory, který využívá neuvěřitelnou sílu přítomnosti psů. Svou láskou, schopností porozumění a empatie tato zvířata přinášejí radost, uzdravení a zlepšenou kvalitu života pacientům.

Pokud se potýkáte s fyzickými nebo emocionálními problémy nebo hledáte nový způsob podpory pro sebe nebo své blízké, možná je canisterapie to, co právě potřebujete.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností + zdroj: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-friend-who-keeps-you-young