Všude kolem, jako by se roztrhl pytel s duchovními průvodci, učiteli, kouči či mentory. Jeden na to má školy, druhý se nechává vést jen svým vlastním životem. Přesná pravidla, jak rozdávat vnitřní světlo a novou energii lidem v temnotě, zkrátka neexistují. Proto se může stát duchovním učitelem opravdu každý, když to tak cítí. A ve skutečnosti to není o pouhých poučkách, ale o tom nastavovat zrcadlo a přimět druhé, aby o sobě více přemýšleli. Guru je člověk, který nementoruje. Posouvá vás dál a snaží se ve vás probudit to, co dlouho spalo. Krom jiného se nebojí odhalit své vlastní nitro. Jste to i vy?

Být majákem pro duše, které se ztratily

Neexistují přesné osobnostní předpoklady, které vás předurčují k tomu, stát se duchovním učitelem. Jsou to spíše životní zkušenosti, traumata, bolístky, chaotické myšlenky, smutky a pocity beznaděje. Jen pokud se dostanete do té největší temnoty, můžete objevit ono hřejivé a podpůrné světlo venku. A to znovuobjevené světlo pak rozdáváte těm, kteří se ocitli na scestí přesně tak, jako onehdy vy. Stanete se majákem pro ztracené duše. Pomůžete jim zpět na hladinu, nenecháte je topit se. O tom je duchovní cesta předávaná ostatním. Odpovědi máte v sobě – pokud chcete být skutečným guruem, odpověď už dávno znáte, anebo spíš cítíte. Možná jste dosud tohoto duchovního učitele také dělali a ani si to neuvědomujete. Ponořte se hlouběji do sebe a budete vědět.

Začněte u sebe aneb Odhalte to nejbolestivější

Nestačí jen chtít, musíte pro to něco udělat. Stát se duchovním učitelem je cesta poněkud trnitá. Je to učení sebe sama, léčení sebe sama, otevření se moudrosti a sebelásce. Guruem se můžete stát jedině tehdy, když očistíte své vlastní nitro. A to pak začne zářit jako onen pomyslný maják. Představte si, že sedíte tváří v tvář sobě a pokládáte si otázky. Zkuste na ně nacházet odpovědi:

  • Jaký okamžik v mém životě byl nejbolestnější?
  • Kdy jsem proměnil svůj strach ve víru? A pokud se tak ještě nestalo, jak to chci učinit?
  • Jaké situace, události nebo jací lidé mě nasměrovali k duchovní cestě?
  • Jak mi změnila život spiritualita? Nebo jak mi jej může změnit?

Odpovědi jsou o přiznání skutečností, o pravdě. Jedině ta vás může posunout dál v duchovním vývoji. Je to určitá osobní terapie, která je určitě velmi bolestivá. Bez ní se však duchovním učitelem nemůžete stát. Nechápejte to ovšem tak, že pokud znovu prožijete bolest a očistíte se, život jde dál. S touto bolestí budete žít dál, jen již bude přiznaná a přijatá. Tím přijmete schopnost otevírat jiné zraněné duše. Ostatně, všechna trápení a problémy si lidé způsobují sami. A odpovědi mají také jen v sobě.

Jít příkladem a nevnucovat se

Bylo by poněkud pošetilé učit duchovno, ale zároveň jej nepraktikovat ve svém životě. Dobrý duchovní učitel by tedy měl jít příkladem. Jeho učení proto nekončí tím, že začne předávat svou energii ostatním. On se totiž učí neustále, celý svůj život. Je nejen učitelem, ale i studentem. Umí nastavovat zrcadlo, podívat se „dovnitř“. A především, guru nevnucuje své názory, pouze nabízí cesty, kudy se vydat. A je jen na okolí, jakou cestu vezme za svou. Takový člověk je stále otevřený všemu, co přichází – ať je to dobro, zlo, zášť, radost, smutek – zkrátka čemukoliv lidskému.

Duchovní učitel inspiruje

Abyste se mohli stát duchovními učiteli, musíte se také zbavit tzv. „syndromu podvodníka“. To znamená, že nebudete zpochybňovat sami sebe a svou dosavadní duchovní práci na sobě samotných. Naučte se mít se rádi takoví, jací jste a věřte si. Věřte své vlastní cestě. A nezapomeňte stát pevně nohama na zemi. Nedělejte ze sebe někoho, kým nejste. Neciťte se někým víc a netlačte. Buďte v souladu s ostatními, nalaďte se na jejich vlnu. Jedině tak můžete předávat své zkušenosti, moudrost a pozitivní vibrace. Staňte se chodící inspirací, cestou. Začít můžete hned teď, pokud budete chtít. Start je přesně tam, kde jste teď.

Nečekejte na publikum, neboť se jej nikdy nedočkáte. Nechte proudit svou energii a ona se dostane k tomu, kdo ji nejvíce potřebuje. A pak už nemusíte vůbec nic. Stačí jen naslouchat a být sám sebou.

 

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroj: inspirace The Process of Becoming a Spiritual Teacher – Spiritual Awakening Process, How To Become A Spiritual Teacher In 5 Steps | The Millennial Grind (millennial-grind.com)