Zatímco v minulých desetiletích by se alternativní léčebné metody daly spočítat na prstech jedné ruky, v současnosti sledujeme jejich velký boom. Čím dál více lidí se uchyluje k některému z nekonvenčních typů léčby. Řadíme mezi ně i canisterapii, léčebné působení psů na lidi.

Obrovský rozmach canisterapie jsme mohli zaznamenat v 70. letech minulého století a od té doby je čím dál tím populárnější. Proč je tento způsob terapie tak oblíbený? Kdo je majitelem pejska, určitě potvrdí, že díky němu vede (bez nadsázky) mnohem kvalitnější a naplněnější život. Domácí mazlíček má blahodárný vliv na lidskou psychiku, vyvolává dobrou náladu a přináší lidem radost. V tomto směru dokáže skutečně i léčit.

Domácí mazlíček zlepšuje kvalitu života         

Canisterapie může být zaměřena jak na rozvoj citových schopností, a to prostřednictvím hlazení a mazlení se psem, tak na rozvoj rozumových schopností a vzdělávání, kdy jsou psi využíváni pro výuku žáků se specifickými potřebami. Nenahraditelným pomocníkem jsou psi při rozvoji jemné a hrubé motoriky i grafomotoriky. V neposlední řadě mají pejsci význam i pro relaxaci, což má nezanedbatelný vliv na duševní rovnováhu a psychické rozpoložení klientů.

Kromě fyzické rehabilitace tedy hrají terapeutičtí psi velmi důležitou roli v psychické podpoře lidí, kteří ji momentálně potřebují. Je prokázáno, že dokážou zlepšovat paměť i eliminovat stres, a navíc fungují jako integrační prvek v sociální interakci, což znamená, že můžou výrazně zlepšit vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Hlavním přínosem tohoto způsobu terapie je jednoznačně její nenápadná a hravá forma, kdy člověk zvíře pouze hladí, hází mu hračky nebo s ním jde na procházku, a zároveň tím podstupuje efektivní léčbu.

Léčí doma i v ústavech

Canisterapie bývá nejčastěji využívána u osob s psychickou poruchou, u seniorů nebo handicapovaných dětí. Více než žádoucí je u lidí s mozkovou obrnou, autismem, Parkinsonovou chorobou, u dětí s poruchami řeči nebo jinými vývojovými vadami. Osvědčila se také u imobilních pacientů, u nichž můžou psi prohřívat tělo formou polohování. Zmiňme také její pozitivní vliv na psychiku rodinných příslušníků nebo ošetřujících lékařů, což hraje určitě velkou roli v ozdravném procesu. A pokud nemáte nárok na profesionální canisterapii, pořiďte si domů jakéhokoliv psíka, léčebné účinky způsobené už jen jeho přítomností jsou k nezaplacení!

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.