Agrese je součástí lidského chování a v určité míře je i vývojově nutná. Agresivní chování může být motivováno různými faktory, jako jsou frustrace, hněv, strach nebo touha po moci a kontrole. Někteří lidé jsou však agresivní více než jiní, a to může mít negativní dopad na ostatní lidi v jejich okolí.

Agrese vyjádřená přímo versus agrese skrytá

Agrese může být vyjádřena přímo nebo skrytě. Přímá agrese zahrnuje fyzické útoky, verbální útoky a hrozby. Skrytá agrese se může projevovat pasivně-agresivním chováním, jako je například manipulace, ignorování, záměrné způsobování problémů či šikana.

Chování sloužící pouze k uspokojení agresora

Agresor může být motivován touhou po pozornosti, touhou po potvrzení svého vlastního nízkého sebevědomí nebo touhou po osobním prospěchu.

Někteří lidé používají agresivní chování pouze k uspokojení svých vlastních potřeb. Toto chování může poskytnout agresorovi pocit moci a kontroly nad ostatními lidmi a často se s ním setkáváme v dysfunkčních partnerských vztazích.

Ubližování ostatním ve spojení s pocitem potěšení

Někteří lidé ubližují ostatním z čistého sadistického potěšení. Toto chování může být motivováno touhou po kontrole a moci nad ostatními lidmi, ale také touhou po pocitu uspokojení, když ostatní lidé trpí. Tento typ agresivního chování je nebezpečný a vyžaduje okamžitou pozornost.

Agrese mužů vůči ženám či dětem, agrese vůči slabším – šikana na školách, na pracovišti

Agrese vůči slabším je velmi častá a může se projevovat různými způsoby. Agresivní chování mužů vůči ženám a dětem je zvláště znepokojující. Šikana na školách a na pracovišti může být velmi traumatizující pro oběti a může mít dlouhodobé dopady na jejich duševní zdraví.

Jak se bránit agresivnímu chování

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste vystaveni agresivnímu chování, je důležité si zachovat klid a odhadnout situaci. Pokud je to možné, snažte se získat podporu od ostatních lidí v okolí. Pokud jste v pracovním prostředí, obraťte se na svého nadřízeného nebo na personalistu, pokud jste obětí šikany na škole, zvolte pedagoga nebo ředitele školy. Pokud jste v partnerském vztahu, vyhledejte odborníka nebo organizaci, která vám může poskytnout pomoc.

Jak pracovat se svým strachem

Pokud máte strach z agresivní osoby, je důležité pracovat na své duševní pohodě. Snažte se udržovat své emoce pod kontrolou a najděte si způsob, jak se uklidnit, například meditací nebo cvičením jógy. Pokud máte problémy s řízením svého strachu, obraťte se na odborníka, který vám může poskytnout konkrétní rady a techniky, jak se s tímto problémem vypořádat.

Každopádně je potřeba mít stále na paměti, že agresivní chování není akceptovatelné a že je nutné podniknout kroky k jeho prevenci a potírání. Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste vystaveni agresivnímu chování, neváhejte vyhledat pomoc a podporu. Jestliže jste v situaci dlouhodobého vystavení agresivnímu chování, které nelze okamžitě zastavit, je nesmírně důležité pracovat na své vlastní duševní pohodě a naučit se řídit své emoce a strach.

Nebojte se svěřit, agrese bývá často skrytá, ale společnými silami za pomoci psychologů či terapeutů lze přispět k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro každého z nás.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností.