Svět je plný lidí s rozmanitými povahami. Každý je totiž originál, člověk neopakovatelný a jedinečný. Osobnostní rysy dávají do vínku především geny – ty mohou určit, zda ve svém životě budete spíše introvertem či extrovertem. Tyto definice jsou obecně známé, nehovoří se ale příliš o ambivertech, kteří se ocitají někde uprostřed. Přitom jsou to právě oni, kdo mohou žít zdaleka nejharmoničtější život.

O introvertech a extrovertech

Během svého života jste zcela jistě natrefili na různé definice introverze a extroverze. Potom možná víte, že introvert čerpá energii spíše v ústraní a samota mu nedělá žádný problém. Naopak extrovert může mimo společnost dosti chřadnout. Takového člověka totiž nabíjí to, že se pohybuje ve společnosti jiných lidí. Poprvé takto podobně definoval introverta a extroverta známý švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung. Společnost však má o těchto osobnostních rysech svou vlastní představu.

  • Introvert: Takový člověk se drží spíše v ústraní, a tak může být některými neznámými lidmi považován za asociálního, stydlivého nebo dokonce arogantního. Skutečnost je však jiná. Pouze dává přednost hlubším a smysluplnějším rozhovorům a raději naslouchá, než aby se do diskuse zapojoval. Netřeba ihned takového člověka soudit, neboť nevíte, co za jeho chováním opravdu vězí.
  • Extrovert: Je společností vnímaný poněkud pozitivněji než introvert, neboť se horlivě zapojuje do rozhovorů, je akční a bývá rád viděn i slyšen. Může být dokonce skvělým bavičem a mistrem rétoriky. Tišší a uzavřenější typy lidí však extrovert nezřídka kdy svou nikdy nekončící výmluvností rozčiluje.

Ať už se řadíte do skupiny introvertů nebo extrovertů, mějte na paměti, že jste sami o sobě ve společnosti nepostradatelní svou výjimečností. To, co činí svět úžasně rozmanitým, je právě odlišnost lidí. Vzájemně se pak od sebe můžete učit to, co vám zrovna není vlastní. Tím duchovně porostete.

Jak poznat, že jste ambivert?

Ambivert je člověk, který se svými osobnostními rysy nepřiklání z větší části k extroverzi ani k introverzi. Ocitá se někde mezi a dle konkrétní situace se jeho chování v tomto spektru střídá. Níže uvádíme několik bodů, jež vám mohou napovědět, zda mezi ambiverty také patříte:

  1. Umíte naslouchat i efektivně komunikovat. Zpravidla víte, co jaká situace vyžaduje, a podle toho reagujete.
  2. Jste dobře přizpůsobiví. Dokážete se adaptovat nejen na konkrétní situaci, ale naladit se i na stejnou vlnu toho druhého.
  3. Cítíte se příjemně ve společnosti jiných lidí, ale také si užíváte času o samotě.
  4. Empatie vám říká „pane“. Umíte lidem bez problémů naslouchat a zároveň je i pochopit.
  5. Dokážete zajistit rovnováhu v dané situaci. Můžete být dokonce těmi, kdo prolomí „trapné ticho“, když ostatní neví, co říct.

Ambivert může ze svých osobnostních rysů velmi těžit

Pokud jste se našli v osobnostních rysech ambiverta, můžeme vám jedině zatleskat. Právě tito lidé totiž mohou v životě těžit z toho, jací jsou. Mezi jednoznačně výhody patří následující:

  • Mezilidské vztahy: Ambivert dokáže budovat plnohodnotné a důvěryhodné vazby s okolím. Pro ostatní může být nejen skvělým bavičem na každé společenské party, ale také dokonalou vrbou, které se můžete svěřit s čímkoliv. Ambivert je zkrátka otevřený všem a všemu.
  • Profesní sféra: Ambiverti bývají dle všeho nejlepšími vedoucími pracovníky, neboť ví, jak za každé situace reagovat. Umí zaměstnance zaujmout svou komunikativností, ale zároveň dodávají ostatním pocit důležitosti a ptají se na jejich názory. Jsou otevření diskusím.

Nevýhody v životě ambiverta

Jak už to bývá, každá mince má dvě strany. I když se na první pohled zdá, že ambivert může žít zcela dokonalý a harmonický život, není tomu tak. Jeho dvojakost totiž přináší čas od času i jisté nevýhody, které jsou spojené s náladovostí. Ve víru společenské energie může například přislíbit další zajímavé akce – nakonec se z nich ale vykroutí pro únavu a potřebu být sám. Problémy mohou nastat i v komunikaci s jasnými extroverty či introverty, kteří ambiverta nemusí tak úplně pochopit.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroj: Are You an Ambivert? Meaning, Characteristics, Benefits, and More (healthline.com)