Neúspěch a osobní selhání považujeme za negativní elementy našeho života. Nejraději bychom se jich zcela vyvarovali a už nikdy podobné situace nechtěli zažít. Často je totiž vnímáme jako jasný důkaz toho, že nejsme dostatečně dobří nebo že naše jednání bylo špatné a mylné. Nejedné ženě (ale pochopitelně i muži) dokáže větší neúspěch rozdrtit sebevědomí a zničit víru v sebe sama. Nezáleží přitom příliš na tom, jestli se nezdar týká studia, zaměstnání a budování kariéry nebo partnerského vztahu.

Zkuste brát neúspěch jako výzvu a stanou se zázraky

Všechno je ale do značné míry pouze o úhlu pohledu. Stačí vzpomenout, jak se říká, že někdo vidí nádobu zpola zaplněnou, zatímco jiný zpola prázdnou. Různé životní neúspěchy a nezdary nám mohou poněkud paradoxně i prospět. Ale jen tehdy, pokud se jimi nenecháme potopit. Naopak, můžeme je považovat za zajímavou výzvu, ze které lze dokonce těžit.

Cenné poučení do budoucna

Mnohé nezdary nám dávají jasně na vědomí, že tudy cesta zkrátka nevede. Ne náhodou se říká, že chybami se člověk učí. A do určité míry tomu tak skutečně je. Neúspěch nám dává jasný signál o tom, že příště bychom to měli zkusit jinak. Jedna cesta se před námi sice zavřela, ale při trošce snahy lze obvykle objevit spoustu alternativních cestiček, které mohou být ještě zajímavější než ta původní.

Uvědomění si vlastních limitů

Nejrůznější neúspěchy a selhání nás také často upozorňují na to, že na určité věci zkrátka nestačíme, případně pro ně nemáme dostatečné vlohy. Přijmout tuto skutečnost a vnitřně se s ní srovnat, je pochopitelně poměrně obtížné. Ale jestliže si ji zavčas uvědomíme a vezmeme k srdci, pak ušetříme drahocenný čas i energii. Obojí poté můžeme vložit do jiné oblasti, ve které máme šanci být mnohem úspěšnější.

Získání zdravého nadhledu a sebereflexe

Nejenže se z chyb a omylů můžeme poučit, ale mohou být také cenným vodítkem pro další život. A to tím, že nás tyto události upozorní na fakt, co je v našem životě opravdu podstatné a co nikoliv. Často teprve až tehdy, když člověk něco ztratí či v něčem významném selže, tak se naučí radovat i ze zdánlivých maličkostí a více si váží dílčích úspěchů. V neposlední řadě se může stát selhání jakýmsi imaginárním průvodcem na cestě vedoucí k vlastní sebereflexi a získání zdravého nadhledu nad problémy.

Zkouška opravdovosti a pevnosti vztahů

Obzvláště velké neúspěchy dokážou doslova otřást se vztahy, které máme. Ať už na poli pracovního nebo osobního života. Jsou tudíž generální zkouškou toho, jak pevné a stabilní je naše partnerství a prověří i vztahy v rodině a s přáteli. Nezřídka nám tyto situace otevřou oči, pokud se k nám kvůli selhání někteří lidé místo podpory takzvaně otočí zády. Tím můžeme ze svého života vyselektovat vztahy, které nejsou zdravé. Ač je prohlédnutí mnohdy bolestné, zpětně oceníme, že v naší blízkosti již nemají místo „falešní“ přátelé či kolegové.

Impuls ke změně strategie

Nezdary mohou být úžasnou a silnou motivací k tomu, abychom hledali nové a úspěšnější cesty k řešení. Změna strategie proto může být významným krůčkem k úspěchu v budoucnosti. Nic není zkrátka natolik tragické, jak se mohlo zdát.

Není třeba počítat v životě počet chyb, které jsme kdy udělali. Ostatně občas selže úplně každý z nás.  Mnohem důležitější je, zda nás tyto omyly poučily a posílily na naší další cestě životem.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých vlastních zkušeností.