Velké změny, které od 1. ledna příštího roku nastanou, postihnou doslova všechny řidiče. Prezident České republiky, Petr Pavel, podepsal novelu zákonu o silničním provozu. Ta s sebou například nese výrazné změny v bodovém systému a dává možnost řídit vůz už od 17 let.

Méně závažné přestupky budou „levnější“, zato ale ty vážné budou hodnoceny přísněji

Ministr dopravy, Martin Kupka, prohlásil, že díky nově nastaveným pravidlům bude možné jasně rozlišit závažné přestupky, které budou postihovány přísněji. A naopak, za menší přestupky nezaplatí řidiči na pokutách tolik. Cílem je postihnout hlavně to porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Aktualizace bodového systému

Jakmile se řidič dopustí přestupku, je mu podle závažnosti činu přičteno patřičné množství trestných bodů. Například za překročení rychlosti v obci o 5 km/h jsou řidiči přičteny 2 body, a když dosáhne dvanácti bodů, pozbyde řidičského oprávnění. Tento princip fungující od roku 2006 se nezmění, změní se však sazby. Namísto současných pěti různých sazeb, budou nyní sazby pouze tři, a to 6, 4 a 2 body.

Navíc se u závažných přestupků zvýší sazby blokových pokut na místě tak, že už nebudou jen symbolické. Ve správním řízení bude pak zvláště přihlíženo k vysoce nebezpečnému chování, a podle toho bude možné zvýšit horní hranici pokuty.

U přestupků závažnějšího charakteru se prodlužuje i doba, po kterou řidič nesmí řídit. Zpřísnění čeká i ty řidiče, kteří se například odmítnou podrobit dechové zkoušce na alkohol, za což nově hrozí sankce až 75 000 korun, zákaz činnosti na 3 roky a 6 bodů. A pokud byste svým chováním blokovali provoz, čeká vás sankce až 3 500 korun.

Nedodržovat jízdní předpisy se zkrátka od příštího roku tvrdě nevyplatí. K jejich dodržování může výrazně dopomoct moderní vůz disponujícím jízdními asistenty. Například Volkswagen ID. 3, který má v sobě zakomponován systém Travel Assist, jenž dokáže prediktivně regulovat rychlost vozu dle dat z navigace a dle platných rychlostních limitů.

Možnost řídit vůz od 17 let a jízda bez řidičáku

Nově bude možné pod dohledem mentora řídit auto od 17 let. Mentor bude osoba, která má praxi s řízením alespoň 10 let, nemá udělený zákaz řízení a bude zapsána v elektronické kartě řidiče obou zúčastněných. Další novinkou je řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění. Ten bude specifický v tom, že pokud jeho držitel spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude za závažný přečin řidičák odebrán, bude muset absolvovat dopravně psychologickou překážku a takzvaně evaluační jízdu.

Od začátku příštího roku již u sebe řidiči nebudou muset mít plastovou kartičku řidičského průkazu. Při silniční kontrole bude stačit prokázat svou totožnost občanským průkazem. Pokud však plánujete cestu do zahraničí, kartičku u sebe fyzicky mít musíte.

 

Zdroj: https://www.mdcr.cz/