Troubení klaksonů, hustá doprava, neustálé švitoření lidí hovořících mezi sebou, přeplněná veřejná doprava, hustě obydlená sídliště a zrychlené životní tempo. Rušný městský život si mohou zamilovat zejména ti, kteří vyhledávají příležitosti. A tím není myšleno jen ty pracovní, ale i ty volnočasové. Města menší, ale zejména ta velká nabízí akční zážitky, zábavu a nové kontakty. Extrovert se jistě v městském prostředí najde, s introvertem to už může být složitější. Ať už jste ale povahou jakýkoliv člověk, možná jste někdy zatoužili po klidu venkova. Ostatně, lidí, kteří se chtějí navrátit k přírodě, je čím dál více. A není divu. Venkovský životní styl má nespočet přínosů pro naši duši.

Jaké výhody skýtá život na venkově?

Naši předkové nebyli tolik zahlcení stresem z městského prostředí, neboť infrastruktura nedosahovala takových rozměrů, jako dnes. V dřívějších dobách nejezdilo tolik automobilů, nestálo tolik domů a možná se ani nikdo tak moc nehonil za prací a zážitky, jako člověk v 21. století. S přibývajícími roky je však každý, kdo žije ve městě, zatížen mnoha faktory, tj. například hlukem, dopravou, špatným ovzduším anebo hektickým tempem. Když je těchto vjemů až přespříliš, může to vyvolat touhu po tichu a klidu. A to lze prožívat jedině v přírodě na venkově. Pojďme si tedy představit benefity takového žití:

  • Na venkově můžete zlepšit svou celkovou tělesnou kondici. K tomu přirozeně přispívá třeba práce na zahradě, více chůze anebo třeba jízda na kole.
  • Vaše duše je uprostřed přírody více v klidu – zeleň je zkrátka mocná a dokáže zmírnit nakumulovaný stres. Otevřené prostory bez znečištěného ovzduší vám dodávají pocit svobody a spokojenosti.
  • Na venkově můžete mít větší pocit sounáležitosti s ostatními lidmi a utvoříte nová přátelství – třeba i na celý život. Zejména malé vesnice jsou proslulé úzkými vztahy mezi sousedy, kteří se obvykle podporují a sdílí spolu zážitky.
  • Život na vesnici poskytuje možnost vypěstovat si vlastní zeleninu anebo ovoce. A obecně lze říct, že může přispět k zdravějšímu stravování na bázi původních surovin.
  • A v neposlední řadě může žití na venkově rodině ušetřit náklady na bydlení – pokud jde o vlastní dům či chalupu.

Příroda je skutečným balzámem pro mozek i duši

Ať se zeptáte kohokoliv, kdo se přemístí z města na venkov, jistě vám řekne, že se uprostřed přírody cítí daleko lépe. Tento fakt je ostatně i vědecky podložen. Pobyt na čerstvém vzduchu uprostřed zeleně totiž snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu, čímž se zklidní nejen váš tep i dech, ale i psychika. Dá se tak říct, že venkovský život je vlastně jakousi kontinuální relaxací pro organismus. Z přírodního prostředí však profituje i váš mozek, který může prokazovat zvýšené mentální schopnosti díky lepšímu okysličení. Shrnuto a podtrženo, venkov vám poskytne zdravější, pohodovější, vyrovnanější, produktivnější a šťastnější život.

Venkovský život má však i svá negativa. Co může být pro moderního člověka problém?

Jakmile se rozhodnete žít na vesnici, jistě si takový styl života brzy zamilujete. Lidé dříve dlouhodobě závislí na moderních technologiích a městském prostředí ale mohou spatřovat v tomto i mnoho komplikací, jako např.:

  • Nedostatečný telefonní signál: V uspěchané moderní době může kdekdo uvítat jakési odstřihnutí od světa. Jenže lidé v produktivním věku, kteří potřebují internetové a telefonní spojení k práci se mohou dostat do úzkých. Nutno ale podotknout, že mnoho míst je již dobře pokrytých signálem – pokud se zrovna nenacházíte uprostřed hlubokého lesa.
  • Vzdálená lékařská péče: Lidé z venkova jsou nuceni častokrát dojíždět za rozsáhlejšími zdravotními prohlídkami do větších měst. I čas dojezdu sanitky v případě akutních stavů může být delší než obvykle.
  • Nedostatek pracovních příležitostí: Lidé v produktivním věku musí z venkovů obvykle dojíždět za prací do nejbližších měst – pakliže třeba nemají trvalý home office.

I přesto, že má život na venkově nějaká ta negativa a mnoho věcí není snadno dostupných tak jako ve městě (např. i úřady), vždy převažují benefity. Pozitivních stránek tedy najdete mnohem více. Samozřejmě vždy záleží na tom, jaké místo k žití si vyberete. Dnes už totiž kdejaký venkov disponuje skvělou infrastrukturou se školami, obchody s potravinami, lékařskými zařízeními a podobnými službami.

 

Zdroje: The Psychological Benefits of Living in a Rural Setting – Exploring your mind, The Positive Effects Of Nature On Your Mental Wellbeing (positivepsychology.com)