Je zvláštní, že o této nemoci se moc nemluví. A už vůbec ne o tom, jakou můžete poskytnout první pomoc člověku, který se zmítá v křečích, pohled má upřený dovnitř a z úst mu tečou sliny. Poměrně drsná zkušenost, když něco takového vidíte. A věděli jste, že znakem epilepsie je stejná smyčka ve fialové barvě, jako je v růžové pro rakovinu prsu?

Co o epilepsii víme?

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované spontánními a opakujícími se záchvaty. Záchvaty jsou způsobeny abnormální elektrickou aktivitou v mozku. Tato aktivita může být způsobena různými faktory, jako jsou například dědičnost, poškození mozku nebo některé chemické látky.

Existuje několik druhů epilepsie, které se liší v závislosti na tom, která část mozku je postižena a jaké jsou příznaky. Mezi nejčastější druhy epilepsie patří temporální laloková epilepsie, absencová epilepsie a generalizovaná tonicko-klonická epilepsie.

Diagnóza epilepsie se obvykle stanoví, když pacient prodělá několik záchvatů. Lékaři mohou také provést řadu testů, jako jsou například elektroencefalogram (EEG) a magnetická rezonance (MRI), aby zjistili příčinu záchvatů.

Mezi nejvýraznější příznaky epilepsie patří grand mal záchvaty, které jsou charakterizovány křečemi a ztrátou vědomí. Existují však také mnohem mírnější formy epilepsie, jako jsou například absencové záchvaty, které jsou charakterizovány krátkodobým ztracením pozornosti.

Pozor na spouštěče

Existuje řada spouštěčů, které mohou způsobit záchvaty u pacientů s epilepsií. Mezi nejčastější spouštěče patří nedostatek spánku, stres, alkohol a určité potraviny.

Epilepsie může ovlivnit život pacienta v různé míře. U některých pacientů může být epilepsie mírná a ovlivňovat je pouze v obdobích záchvatů. U jiných pacientů může být epilepsie vážná a ovlivňovat jejich život i mimo období záchvatů. Například časté záchvaty mohou vést k únavě a snížené výkonnosti.

Léčba epilepsie zahrnuje obvykle léky, které pomáhají snižovat počet a intenzitu záchvatů. Lékaři mohou předepsat různé typy léků v závislosti na typu a závažnosti epilepsie. Je důležité pravidelně užívat předepsané léky, aby léčba byla účinná.

Existuje také řada alternativních léčebných metod, jako jsou meditace, jóga a procházky v přírodě, které mohou pomoci pacientům s epilepsií zvládat stres a snižovat pravděpodobnost vzniku záchvatů. Nicméně, před zahájením jakékoli alternativní léčby je důležité se poradit s lékařem.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností.