V poslední době je stále aktuální téma recyklace a lidé se začínají obávat o ekologii a bezpečnost životního prostředí. Jde zejména o plastové odpady, které dělají vrásky na čele každému, komu není lhostejná čistota přírody. Plasty se totiž nerozkládají a uvolňují toxiny, které kontaminují půdu. Ročně skončí v lesích a jinde v přírodě tuny plastových odpadů, a tento syntetický odpad se tak stal vážným ekologickým problémem.

Co jsou plasty

Plast je materiál na bázi syntetických nebo přírodních polymerů. A i když jsou plastové výrobky poněkud populární a víceúčelové, jejich rozklad v přírodě je téměř nemožný. Látky obsažené v plastu se vypařují a dostávají se tak do půdy, která je tím pádem kontaminována. Například rozklad obyčejného plastového kelímku trvá téměř 400 let, a tak je takový materiál velmi problematický. Mnoho výrobců tedy upustilo od výroby igelitových tašek, které byly k dostání v každém supermarketu, a to dokonce zadarmo. Igelitové nákupní tašky byly postupně nahrazeny papírovými taškami z recyklovaného papíru.

Třídění odpadu je důležité

Díky tříděnému odpadu se mohou plastové výrobky, lahve a jiný plastový materiál recyklovat a sníží se tím další možná výroba. Plastové lahve mohou být nahrazeny jiným obalovým materiálem stejně tak, jako je tomu u všudypřítomných igelitových tašek. Třídění odpadu je důležitým ekologickým tahem, který pomáhá zabraňovat nejen nechtěným skládkám na nepravých místech, ale především jde o možnost, jak správně využít již použité obaly. Jsou k tomuto účelu zřízeny odpadové kontejnery.

Ovšem plasty, které se nestačí recyklovat, skončí na skládkách. Zde může dojít i k nechtěnému zapálení skládky a do ovzduší se tak dostane velké množství škodlivých látek. Plasty ovšem končí dokonce i na pobřeží a v oceánech. Vířivé proudy v moři pak odnášejí odpad daleko na široké moře a vznikají tak obrovské mořské skládky. Podle ekologů OSN skončí v oceánu ročně asi 13 milionů tun plastového odpadu, což je poněkud alarmující číslo. Pro mořské živočichy tyto skládky představují obrovské riziko, protože se kusy plastu dostávají do trávicího traktu živočichů a způsobují jim tak jistou a velmi krutou smrt. Také díky vlivu slunečního záření se plasty rozpadají na malé částice a jako domnělá potrava skončí v žaludku nejednoho živočicha, jehož domovem je právě moře.

Co se dá z recyklovaných plastů vyrobit

Žluté kontejnery na tříděný odpad, které jsou dnes běžně k vidění, patří především plastovým výrobkům a obalům. Hlavně jde o plastové lahve. Tyto obaly zabírají v kontejneru nejvíce místa. Z recyklovaných plastů se pak mohou vyrábět vlákna pro oděvní průmysl, zejména netkané textilie. Například nylon je syntetické polymerní vlákno. Některé firmy jej vyrábějí právě z recyklovatelného plastu a jsou to zejména dámské nylonové punčochy. Z recyklovaného plastu se vyrábějí také vlákna do automobilů. Ovšem ne všechny plasty se dají recyklovat. Poslední průzkumy ukázaly, že více než 90 % všech vyrobených plastů se však recyklace ani nedočká. Pravděpodobnějším výsledkem je uložení na skládkách, ve spalovnách a tedy i v ovzduší.

Jak pomoci přírodě i sami sobě

Lidé jsou bohužel trochu pohodlní a třídění odpadu mnozí nepovažují za věc důležitou. Je to chyba, protože skládek přibývá, a to i těch černých. Není nic neobvyklého najít u cesty pytle s odpadky, který zde zanechali nepřizpůsobiví nájemníci nebo chataři, kteří se po víkendu vracejí zpět do velkoměsta. Světová populace se každým dnem rozrůstá, a s tím stoupá i množství odpadu. Je třeba se zamyslet, jak snížit odpad nejen v domácnostech, ale i ve firmách a výrobních závodech. Třídění odpadu se totiž stává zásadní možností, jak tento problém alespoň z části vyřešit. Je to individuální a lidé se s tím teprve učí žít. Každopádně tato činnost smysl určitě má.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných odborných zdrojů.