“Jako jednotlivec planetu nezachráním”, tohle si řekne každý a třídění odpadu mu pak připadá jako zbytečné plýtvání času. Máte pravdu, že v jistém úhlu pohledu jeden člověk nedokáže planetu zachránit, když sám bude třídit odpad. Ale může jít příkladem pro druhé, být inspirací, a tím s sebou strhne masu dalších lidí. Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že i jeden člověk dokáže doslova zázraky. 

Třídění odpadu nikomu nenařizujte!

Mějte na paměti, že nelze nikoho do ničeho nutit. Příkaz vede automaticky k revoltě a k protireakci. Všechno, co děláme, musí vycházet z nás samotných. A tak příkazem druhým rozhodně nikoho třídit nenaučíte. Ovšem příkladem, třeba svým dětem, kdy vše před nimi děláte automaticky, aniž byste je do něčeho podobného nutili, to určitě budou dělat jako vy. Naučí se to jako program. Jako ostatně každý program, který jim předáváme. Tenhle je jistě pozitivní.:)

Třídění odpadu dnes

V dnešní době většina rodin třídí sklo a pet lahve, menší počet rodin – převážně rodiny žijící na vesnicích – třídí také bio odpad do kompostu, plast a plastové obaly, krabice od mléka a nebezpečný odpad. Proč netřídit maximum a nabídnout tak přírodě pomocnou ruku? Podíváme se, jak správně třídit odpad, protože to je také často důvodem, proč společnost má s tříděním odpadu problém.

Do kontejneru na sklo nepatří zrcadla

Zelené (nebo bílé) kontejnery jsou určené na sklo. Zelený kontejner slouží na sklo barevné, bílý kontejner na sklo bílé (čiré). Často jsou láhve vratné (především od piva), proto láhve můžete vrátit v obchodě. Láhve nemusíte rozbíjet, stačí vhodit. Do kontejneru nepatří zrcadla, drátovaná skla ani pokovaná skla. Skleněné nádoby před vhozením do kontejneru vymyjte (od marmelády, pomazánek apod.)

Jak správně třídit plast

Žluté kontejnery slouží plastům. Jsou určené pro PET láhve. Před vhozením do kontejneru láhev sešlápněte a teprve poté vhoďte. Žluté kontejnery jsou nejvíce využívány a často jsou přeplněné, proto je důležité láhve sešlapovat. Existují na to i domácí lisovače a jsou velmi praktické. Do kontejneru můžete také házet plastové kelímky od jogurtů, plastové obaly, balící fólie, plastové nádoby od kosmetických, hygienických nebo čistících prostředků apod. Je důležité nádoby před vhozením umýt.

Jak na třídění papíru

Modré kontejnery slouží k papíru. Existují také sběrny papíru, kam můžete papír odvést a získat i finanční obnos. Proč nemotivovat mladé, jako to bylo za nás za “starých časů”. Do modrých kontejnerů můžete házet také krabice a ostatní papírové produkty. Nevhazujte umaštěné a znečištěné papíry.

Kartóny od nápojů by měly být prázdné

Oranžové kontejnery (občas nahrazeny pouze pytli nebo popelnicemi) slouží pro kartóny od nápojů. Nejčastěji se jedná o kartóny od mléka, vína nebo džusů. Vhazujte pouze prázdné kartóny.

Kov do šedých kontejnerů

Šedé kontejnery jsou určeny pro kovové předměty. Tyto kontejnery nejsou v každé obci, v některých obcích jsou speciální sběrná místa na kov. Do šedých kontejnerů patří menší kovový odpad, který projde otvorem. Objemnější předměty odvážejte na sběrná místa. Do kontejnerů nepatří nádoby od barev a nebezpečných látek.

Má to smysl

Třídit odpad má určitě smysl. Proto jej zkuste zahrnout do denní rutiny svého života, stejně jako úplně přirozeně ony obaly používáte. Postupně se třídění odpadu stane zvykem pro celou rodinu. A vy jistě budete mít dobrý pocit. Časem se třeba naučíte využívat věci i bez obalu. O tom ale jindy. Benefitem je menší množství komunálního odpadu. Nemusíte chodit vynášet koš tak často. Určitě vás také překvapí, jak je najednou vaše popelnice poloprázdná a není třeba ji vyvážet možná ani jednou týdně.

A jaké zkušenosti máš s tříděním odpadu ty?

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.