Každý z nás se již zcela jistě ocitl v situaci, kdy se na něj v některé z rozmanitých oblastí života snesla vlna kritiky. Pro mnohé z nás jsou tyto situace značně stresující a nepříjemné, musíme si však uvědomit, že k životu jsou nesmírně důležité. Kritika je hnacím motorem spousty úspěšných lidí, protože pokud je konstruktivní, dává nám prostor zamyslet se a zdokonalit. Berme tedy kritiku s nadhledem a využijme ji ku svému prospěchu!

Oprostěme se od emocí!

Základním předpokladem k tomu, abychom kritiku dokázali přijmout se vztyčenou hlavou je absence negativních emocí. Zkrátka a jednoduše musíme udělat všechno proto, abychom ji dokázali brát s nadhledem, co možná nejmíň osobně. Nastavme svůj mozek tak, aby nám cizí myšlenka dokázala ukázat objektivní, avšak odměřený pohled na daný problém.

Jinýma očima…

Pokud na svůj vlastní problém dokážeme nahlížet z pozice třetí osoby, dost nám to situaci usnadní, protože budeme mít možnost se rozhodnout, jestli je kritika oprávněná, či nikoliv. Není to jednoduché, ale pravidelným tréninkem brzy dosáhneme výsledků. Nevyhýbejme se konfrontaci, snažme se co možná nejčastěji zjistit, jaký pohled na věc mají ostatní a bez zášti jim za jejich názor poděkujme. Uvědomme si, že jsou to také jen lidé. Jak bychom se na věc dívali my jejich pohledem, jak bychom zhodnotili sami sebe?

Oprávněná kritika občas zabolí

Zamysleme se také nad tím, že pokud se nás kritika dokázala nějakým způsobem dotknout, sice to neznamená, že je pravdivá, ovšem ukazuje, že s danou věcí nejsme zcela spokojení. Na nás je, abychom našli, kde přesně problém leží a snažili se ho vyřešit tak, aby se nás již nikdy dotknout nemohl. To není zrovna jednoduché, dává nám to ovšem motivaci ukázat, že se dokážeme nad věcmi pozastavit a vyřešit je k vlastní spokojenosti!

Poznámky a milníky…

Pokud nás kritická myšlenka zaujme, nebo třeba raní, zapišme si ji. Poznámky nám pomohou lépe problém vstřebat, rozložit a najít více variant k jeho vyřešení. Navíc dostaneme možnost zpětně se ke kritice vrátit, náš mozek má totiž schopnost zveličovat a z nepatrné kritiky se postupem času může stát děsivý moloch. Pokud však původní myšlenka bude zaznamenána, nic takového nám nehrozí. Také můžeme zpětně nahlédnout, jak dalece jsme se dokázali v životě posunout! 

Nepleťme si kritiku s očerňováním

Pokud kritika nemá odůvodnění a má za úkol pouze ublížit, už se nejedná o kritiku v pravém slova smyslu. Slova zloby, která pro nás nejsou přínosem ani nepřináší žádné vysvětlení, bychom se měli naučit separovat a zcela ignorovat. Uvědomme si, že spousta lidí za „kritiku“ schovává vlastní nedořešené problémy. Sami se snažme, pokud máme potřebu sdělit okolí svoji kritiku, poukázat i na důvody a nastínit řešení.

Kritika není nic, co by nás mělo srazit na kolena. Vnímejme ji jako pomocníka, jako důvod k zamyšlení a sebezdokonalení. Skrze konstruktivní kritiku vede cesta k úspěšnému životu, neberme ji však přehnaně vážně a vždy dejme především na vlastní rozum!

autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.