Tetování je čím dál populárnější, a to nejen mezi velmi mladými lidmi. Je to jakýsi způsob sebevyjádření vůči okolí a vypovídá o daném člověku více, než byste možná čekali. Přemýšleli jste někdy nad tím, že i konkrétní umístění tetování má svůj vlastní duchovní význam? Zjistěte o sobě či o ostatních to skryté a posuňte se na cestě sebeuvědomění o kus výš.

Tetování na hlavě nebo obličeji

Pokud jste se nechali tetovat na hlavě nebo v obličeji, možná jste kdysi zatoužili pustit konečně minulost, ale reálně vám to nešlo. Něco vás hodně tížilo, avšak chcete začít od znovu a lépe, zapomenout na vše špatné a povstat jako bájný Fénix z popela. Toužíte nejspíš také po jakémsi duchovním probuzení a osvícení. Hlava je pak spojována s vědomím, inteligencí i myslí, proto vám může takové tetování pomoci posílit vaše mentální i duchovní schopnosti.

Tetování na uších

Konkrétně pro Indiány má tetování na uších intenzivní význam – věří totiž, že uši samotné jsou branou pro zprávy a rady od duchovních průvodců či předků. Ostatně uši jsou spojené s komunikací a sluchem. Pokud se necháte potetovat na jednom uchu nebo obou uších, podle indiánské tradice budete blíže tomu „neviditelnému“. Komunikační brána s duchovním průvodcem se tedy stane náhle dostupnější a otevřenější – budete mít možnost jasněji slyšet duchovní poselství od svých „guru“.

Tetování na očních víčkách

Říká se, že oko je do duše okno. Oči jsou obecně spojovány s intuicí a vizuálním vnímáním okolí. Pakliže jste si nechali udělat tetování na oční víčka, zřejmě toužíte vidět svůj život a dění kolem sebe v jasnějším rozlišení. Snažíte se dívat na svět bdělýma a otevřenýma očima, bez jakýchkoliv domněnek a předsudků. Toužíte spatřit pravdu a upřímnost. Takové tetování vám může kromě jiného pomoci zesílit šestý smysl, což se hodí zejména v momentech, kdy se ocitnete na životní křižovatce.

Tetování na ústech či vnitřním rtu

Pomocí úst komunikujeme s ostatními lidmi a tvoříme tak i mezilidské vztahy. Pokud jste si nechali vytetovat jakékoliv znaky nebo obrázky na vnitřní ret či ústa samotná, pravděpodobně toužíte po ustálení se v přítomnosti. Snažíte se naučit, jak žít přítomným okamžikem a nemrhat ani vteřinou svého života. Tetování v této oblasti může zesílit vaši všímavost vůči okolí a podpořit prožívání přítomnosti.

Tetování na hrudníku/u srdce

V hrudníku je uloženo srdce, proto je tato část těla často spojována se silnými emocemi. Tetování v oblasti srdce si nechávají udělat lidé, kteří touží po harmonickém spojení duše a těla. Možná se během své životní cesty odcizili sami sobě, neví, čí jsou a mají potřebu jakési transformace. Takové tetování může rovněž představovat proces samoléčby nějakých traumat – nositel touží po přívalu nové duchovní energie a nalezení své identity.

Další umístění tetování a duchovní význam

  • Tetování na zádech: Záda jsou oblastí, která představuje ochranu a sílu. Indiáni věří, že takové tetování chrání před negativními energiemi, zlými duchy a spojuje nositele s jeho předky. Japonci jej zas považují za obraz vytrvalosti, sílící energie a disciplíny.
  • Tetování na pažích: Pokud jste si nechali potetovat paže – které jsou symbolem akce a síly, máte silnou potřebu tvořit život podle svých vlastních představ. Toužíte po naplnění svých snů anebo cílů, a právě toto tetování vám v tom může pomoci. Pomáhá vytrvat v úsilí.
  • Tetování na nohách: nohy představují samy o sobě stabilitu, uzemnění, akci, pohyb a energii. Tetování v této oblasti těla může umocnit vaši schopnost vcítit se do potřeb druhých a také jim v nesnázích reálně pomáhat.
  • Tetování na kotníku: Kotníky jakožto součást nohou jsou také představitely jakéhosi kořene těla, jsou pevným bodem, uzemňující oblastí. Pakliže máte tetování právě na kotníku, zřejmě potřebujete posílit pocit bezpečí a získat v životě opět stabilitu.
  • Tetování na prstech ruky/nohy: Ruce proměňují sny v realitu, pomáhají nám tvořit takový život, který si přejeme. Tetování na rukách nebo prstech je v první řadě odrazem rebelie, neboť jej jen těžko schováte pod oděv. Jinak umocňuje zdraví nositele, hojnost a celkovou duševní pohodu.
  • Tetování na hýždích, bocích, genitáliích nebo v tříslech: Tyto citlivé tělesné partie si nechávají potetovat lidé, kteří chtějí posílit svou smyslnost a kreativitu. Mohou se stát také daleko uvolněnějšími, hravějšími i zábavnějšími.

 

Zdroj: The Spiritual Meaning of Tattoo Placements – StyleCaster