Možná bude nadpis tohoto článku mnohé tak trochu znepokojovat, protože mohou mít výčitku vůči sami sobě. Život je skvělý, krásný a jedinečný. Každý by si jej měl tedy užít plnými doušky. Nezáleží ani tolik na materiálních hodnotách, jak se někdo mylně domnívá, ale jde především o duchovní hodnoty. Ty přinášejí člověku opravdové štěstí, pocit dokonalosti v každém směru, život přináší vzpomínky, ať už ty krásné či bolestné. A je jen na každém jedinci, co si z toho vezme.

Tady a teď

Dle vědeckých studií, anket a rozhovorů bylo zjištěno, že v podstatě existuje několik pravidel, kterými by se měl člověk řídit, aby si život užil na plno. Která to jsou?

Především by měl člověk zpomalit. Životní styl je čím dál tím víc ve větším poklusu a zapomíná se na daleko důležitější věci, jako je rodina, přátele, odpočinek a relaxace. Nemusíme běžet, abychom byli první v supermarketu, nemusíme spěchat na dálnici, abychom stihli oběd u prarodičů, není třeba uběhnout o deset kilometrů víc než soused.

Emoční zdraví

Pocity a emoce jsou součástí lidského života a někdy je daleko snazší je vyjádřit na kus papíru, vzít si do ruky barvy a malovat a malovat a malovat. Člověku se uleví a v mnoha směrech může být daleko vyrovnanější. A vůbec nezáleží na tom, zda jedinec maluje jako Picasso a nepíše verše jako Seifert.

Věnovat se nejen rodině, ale i sami sobě, je dalším pravidlem, které by měl člověk dodržovat. Ano, milujeme své blízké, děti a partnery, ale nezapomínat na to, že jsme měli rádi sport, že jsme chtěli obletět svět, že máme sen v podobě vlastního pivovaru, je úplně v pořádku.

A samozřejmě je důležité mít nadhled a brát život takový, jaký je. Byl by příliš jednoduchý, únavný a nudný, kdyby byl nalajnovaný přesně podle našich představ. Je pravda, že někdo proplouvá životem bez jediného šrámu, bez jediného klopýtnutí a může se mu zdát, že si nic neužil. Jsou ale i jedinci, kteří nemají život zrovna jako z pohádky, ale zato mají o čem vyprávět.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.