Vztahy. Velmi citlivé, choulostivé a také velmi časté téma, o kterém se píše téměř všude. Dají se rozdělit do několika skupin, takže jejich rozšíření může být velmi rozvětvené. Vztahy jsou navíc velmi složité a těžké. Jsou ale i nejdůležitější součástí našeho života. Dávají nám nejen emoce, ale i prožitky, díky vztahům rozvíjíme svou osobnost, máme motivaci a cítíme náklonnost. Důležitou součástí takových vztahů je vzájemná důvěra a porozumění. A to platí nejen u vztahu dvou spřízněných duší.

Vztahy jsou také velmi křehké. Je třeba o ně pečovat jako o květinu, která když nedostane vodu, zahyne. Důležitým faktorem je jistě komunikace. A neplatí to jen v manželství. I vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy s kolegy v práci nebo v přátelství je třeba utužovat. Je to ten správný krok k dlouhodobému a především zdravému vztahu.

Láska je láska

Asi nejvíc úvah je zpracováno v souvislosti se vztahem dvou lidí, s milostným životem. Patří mezi ty nejtěžší, a přitom na nich závisí životní spokojenost člověka. V tomto případě si muž a žena rozumí na emocionální a psychologické úrovni, rozumí si i beze slov a je zde celková kompatibilita. Ovšem i tady se vyskytují situace, které nedokáže vyléčit ani ten nejlepší lékař.

Z velké lásky se může po několika letech vytratit něco, co bylo pilířem vztahu a najednou se vše bortí jako domeček z karet. Pomalu ale jistě se objeví nesoulad, nefunkčnost a mnohdy i zrada. Vše vyústí hádkami a lidé se rozcházejí. Nepochopeni, zrazeni, bolaví a nešťastní. Najít novou lásku v druhém pohlaví pak vyvolává spíše obavy z dalšího zklamání.

Ženy se dokážou s takovou situací vyrovnat po svém. Jsou silnější než si samy myslí, zachovávají si mateřský instinkt a ví, že nic není zadarmo. Ani vztah ne. A snaží se být samostatné a nezávislé na mužích. Ale nešťastné nejsou v tomto případě jen ženy, city mají i muži. Jen je neumějí dát tak najevo a pod drsnou slupkou se skrývá křehká duše. I oni se dovedou trápit a být zranění.

Vztahy jsou zkrátka něco, co bude tématem nejen odborných knih i v budoucnu. Ale jsou také něco, co dává lidskému jedinci svou jedinečnost.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.