Jak trávíte svůj čas? Baví vás práce nebo byste trávili čas raději jinak? Sami si určujeme, co v životě prožíváme. Množství času, který věnujeme práci nebo čemukoli jinému. Nejprve zjistěte, co vás naplňuje a hojnost, i ta finanční, přijde sama.

Tím nejcennějším je čas

Čas. Nikdo ho nemáme dost, a přesto jím dobrovolně plýtváme na věci, které dělat nechceme. Chodíme do práce, která nás nebaví, vaříme, i když bychom se šli raději projít. Máme pocit, že to za nás nikdo neudělá, že je to naše povinnost. Namluvili jsme to sami sobě a dokonce jsme tomu i uvěřili. Převzali jsme to od svých rodičů jako naučené vzorce chování.

Přitom právě práce zabírá řadě z nás nejvíce času. Pokud vás práce nenaplňuje, nežilo by se vám lépe, kdybyste do ní nemuseli chodit? Většina lidí si nikdy nedovolí dělat to, co je skutečně baví. Možná je to keramika nebo se toužíte realizovat v pořádání dětských táborů, tvořit a sdílet s lidmi. Nikdy nenastane vhodnější okamžik, kdy byste měli začít, než je tento moment.

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.“

Osho

Dovolte sami sobě tvořit

Každá lidská bytost je ze své podstaty tvůrčí. Může se nechat zaměstnat, založit firmu nebo si vytvořit pasivní příjem. Ani jedno není méněcenné, záleží, v čem budete vy osobně šťastní. Finanční příjem je pouze projevem hojnosti. V takové míře, v jaké si ji sami dovolíte prožívat.

Hojnost je vše. Od objetí, přátel v životě, ideálního partnera nebo zdraví, až po krásné květiny v zahradě. I ta samotná zahrada. Záleží na každém z nás, zda a v jaké podobě se ji rozhodneme přijímat a prožívat. Každou myšlenkou, která nám projde hlavou, vším, co do sebe přijímáme a co žijeme, utváříme svou vlastní podobu života. Každým momentem, který je TEĎ, který dokážeme prožít v bdělé pozornosti skrze přítomný okamžik, utváříme to, co teprve přijde.

„Pokud jste depresivní, žijete v minulosti. Pokud máte strach, žijete v budoucnu. Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.“

Ralph Smart

Dovolte hojnosti, aby k vám proudila. Neřešte, kde vezmete peníze. Zaměřte se na to, jak prožíváte sebe sama a nechte peníze, aby se utvořily samy.

Jak byste využili svůj volný čas?

Kdybyste nemuseli chodit do práce, jak byste využili svůj volný čas? Tvořili byste, začali cvičit, věnovali byste více pozornosti tomu, co do svého těla přijímáte v podobě stravy a informací z prostředí, ve kterém žijete? Nemá smysl čekat, až budete mít více času a prostoru pro sebe. Začněte žít tím, co cítíte, to ostatní přijde samo. Ať už je to čas nebo jsou to peníze.

Ve chvíli, kdy budete utvářet v životě to, co je skutečně z vás, ze srdce, budete se cítit naplněni a slovo „práce“, tak jak ho chápe většinová společnost, pro vás ztratí význam. Ráno budete vstávat, abyste si celý den užili a bavili se. Pokud si dovolíte být šťastní, život pro vás vytvoří takové kulisy, které vám to umožní.

Většina lidí by nevěděla, co si s volným časem počít. Chodí do práce, tráví čas u televize, ve společnosti.

Kdybyste měli každý den jen pro sebe, případně svou rodinu, co byste udělali?

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.