Zvonkohra je jednoduchý mechanický nástroj, provázející nás od pravěku. Svoje využití nacházela po dlouhá staletí v sakrálních stavbách i při terapiích a meditacích. Poslechněte si malebné tóny okouzlujících zvonkoher a vyberte si tu svou. Rozezněte svůj balkon, předsíň nebo zahradu.

Historie zvonkoher

Pod pojmem zvonkohra si většinou představíme sakrální nebo jinou stavbu a v ní zavěšenou soustavu zvonků a zvonů, která pod údery kladívek odehrává melodii. Ta nás většinou svolává na mši nebo upozorňuje, kolik je hodin. Méně známé je rozšíření zvonkoher jako hudebních nástrojů a talismanů.

Mechanismus zvonkohry je založen na rozeznívání zvonků s požadovaným tónem. Konkrétní tón byl dán zvonu při jeho odlití. Je závislý na tvaru a materiálu, z něhož byl odlit. Při soustavě více zvonů je důležité, aby měly jednotlivé zvony stejnou dobu trvání tónu a celkový rozsah alespoň dvou a půl oktáv. Ideální je však rozsah alespoň čtyř oktáv, čemuž odpovídá 47 zvonů.

Prvek zvonu dodnes najdeme ve většině hlavních náboženství. Výjimkou je například Islám. Křesťanství jej začalo používat od 6. století a teprve od 13. se zvony staly součástí věžních hodin. Zdokonalení zvonařského řemesla umožnilo odlévání větších zvonů, vážících od několika set kilogramů do několika tun.

Zaměříme-li se na nejstarší sady zvonků naladěných podle stupnice, vrátíme se až do starověké Číny. Současnější podoba zvonkohry však pochází z belgického Voorslagu, kde se vyvinula kolem 15. století. Právě zde byla zvonkohra poprvé použita jako součást hodinového stroje. Namísto pouhého odbíjení hodin hrála melodii. Nápad se rychle rozšířil.

Nejstarší zvonek byl nalezen při vykopávkách v Nivie, starobylém asyrském městě. Doba jeho vzniku je datována do 8. století př. n. l.

Zvonkohra, Orientshop.cz
Zvonkohra, Orientshop.cz

Využití zvonkoher při terapii

Zvonkohry jsou jako součást terapie používány v mnoha kulturách. Nejvíce se rozšířily ve východní a jihovýchodní Asii, Tibetu a Japonsku. Na rozdíl od komplikovaných soustav zvonů, používaných v Evropě, se často jednalo o samostatné zvonky nebo jen několik dutých trubiček, tak jak je známe dnes, zavěšených blízko sebe. Vyřezávané a jinak zdobené zvonky a gongy byly zavěšovány na okapy domů a sakrálních staveb, kde se rozezněly při sebemenším vánku větru. Tato podoba zvonkoher se do západních zemí rozšířila až během 19. a 20. století.

„Hudba je lékem na trápení duše.“ Quintus Horatius Flaccus

Ať už navštívíme terapii nebo si pověsíme zvonkohru před okno, její tóny mají blahodárný účinek na naše tělo, mysl i ducha. Napomáhají harmonizaci energetického těla a pomáhají nám sladit jednotlivá energetická centra. Jejich zvuk v nás uvolňuje napětí a stres a rozpouští nevědomé energetické bloky, bránící nám prožívat život v klidu a pohodě.

Tento princip je hojně využíván ve Feng Shui. Tóny zvonkohry nám pomáhají vyrovnat proudění energie čchi. Pokud naše energie proudí příliš pomale, rychle nebo naopak nestejnoměrně, tóny správně zvolené zvonkohry nám ji mohou pomoci snadno vyladit a také vyléčit negativní čchi.

Výběr vlastní zvonkohry

Samotný zvuk, tvořený větrem, nám pomáhá propojit se s okolní přírodou a nacítit se do prostředí, ve kterém se nacházíme. Působí-li na nás zvuk pozitivně, ať už se jedná o zvonkohru nebo jakýkoli jiný zdroj, můžeme pocítit příval klidu a energie. Pocity smutku a osamocení odchází a nahrazují je pocity radosti a uvolnění. Zvonkohra je také výborným lékem proti pocitům hněvu, vzteku a nervozity.

Stejně jako kterýkoli jiný předmět, i zvonkohru bychom měli vybírat podle vlastního cítění. Zapomeňte na rady přátel a poučky z internetu. Žádný článek vám neporadí, která zvonkohra je pro vás tou pravou. Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuku, který slyšíte. Vaše vlastní nitro vám bude tím nejlepším rádcem.