Zdravé partnerské nebo i obecně vztahové vzorce bychom si měli odnést z rodiny. Často je tomu však opačně. Nepomáhají ani romantické filmy, které se snaží spíše o manipulaci a nevhodné programování. Naše mysl do sebe ovšem nasaje vše, co vidí.

Filmy nejsou pouze odpočinkem

Stejně jako vše, i filmy a knihy mají svou vlastní energii a skrze ně ji do sebe nasáváme. Ať už si pustíme romantický film nebo cokoli jiného – horor, komedii, která nás rozesměje. Je to pro nás informační potrava jako kterákoli jiná. Takže pečlivě vybírejte, jaký obsah si pustíte. Může jít o příjemně strávené odpoledne, ale také o únik od reality. Volte vědomě, čemu věnujete pozornost.

Romantické filmy jako programy

Některé romantické filmy prezentují pokřivené hodnoty ve vztazích. Naše společnost je postavena více na představách o zdravých vztazích než na zdravých vztazích samotných. Otázkou je, co považujeme za zdravé vztahy. Kapitola sama pro sebe je manipulace skrze média a snaha zobrazit vztahy takové, jaké by být neměly nebo spíše způsob, jakým k nim nelze dojít. Sledováním nevhodných filmů s pocitem, že by bylo krásné něco takového prožít, si to sami programujeme.

Touhu po partnerovi, který bude ženě oporou, tvůrci často přetáhnou v hrdinu, který jí diktuje její vlastní život s tvrzením, že ji vlastně chrání. Vzpomenete si ještě na Dakotu Johnson, které vybíral okouzlující Christian jídlo nebo na Kristen Stewart v roli Belly, za kterou zpočátku rozhodoval Edward? Oba hrdinové se poučili a kvůli své milované změnili postoj. Funguje to však takhle i v realitě? Zpravidla ne. Partneři se většinou nemění, a to ani z hluboké lásky. Filmy nás učí, že je normou najít si partnera, kde vše není v pořádku a čekat, až se něco změní. Většinou se však nezmění nic.

Sice sama věřím v druhé šance, ale ne každý má dostatek sebereflexe, aby skutečně chtěl. To je právě ono, musíme nejprve chtít. Samotný vztah nebo dokonce ten druhý (partner) za nás nikdy nic neudělá. Stejně jako my za něj. Můžeme si být pouze vzájemnou inspirací a pomocí.

Nečekejte na změnu, staňte se jí

Naopak nás filmy neučí, že je v pořádku najít nejprve sebe, a následně si přitáhnout partnera, se kterým budeme kompatibilní od začátku, co do názorů, cítění a vzájemné svobody ve vztazích.

Poučení? Nečekejte, až se něco samo změní. Raději se onou změnou staňte sami. Pokud vám nevyhovuje partner, kterého jste si přitáhli, nečekejte, až přijde změna z jeho strany. Udělejte ji sami. Nečekejte. Romantické představy jsou krásné, ale stanou se skutečností teprve ve chvíli, kdy jimi budete sami žít a přestanete pouze čekat.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.