Celá Evropa, ale i USA nakupuje ve velkém autobusy na čistě elektrický pohon z baterií. Elektrobusů tak začíná ve světě přibývat a poměrově se blíží starému dieselovému pohonu. Česku se zatím tento trend vyhýbá. Proč tomu tak je a jak dokážou snížit spotřebu plynu?

Co může za úpadek starých naftových autobusů?

Všem známé dieselové autobusy, které již desítky let brázdí silnice českých měst a vesnic, budou možná co nevidět nahrazeny elektrickými. Problém je právě jejich naftu spalující pohon, jenž produkuje obrovské množství emisí oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek. Nejenže vliv emisí výfukových plynů do určité míry neprospívá ovzduší, ale hlavně výfuk z naftového agregátu rozhodně neprospěje našemu zdraví.

Studie prokazují, že četné a dlouhodobé vystavování se emisím z výfukových plynů z naftového motoru zhoršuje dýchací potíže, snižuje funkci plic a může vést ke zvýšenému počtu hospitalizací. To je jeden z hlavních důvodů, proč všechny státy na světě od tohoto typu paliva v hromadné dopravě odchází a směřuje zejména k bateriovému pohonu. Krom toho také nejde zanedbat jejich nákladnou údržbu a provoz, jenž k této dopravní změně jen přispívají.

Proč je Česká republika v elektrifikaci pozadu?

Česko je jeden z největších producentů autobusů v Evropě. Ale i přes to nemají tuzemské orgány zájem na tom, aby zdejší autobusové flotily byly hlavně na elektrický pohon. Poptávka po bateriovém pohonu autobusů se sice v posledních letech zvýšila, ovšem koronavirová krize a zvýšené pořizovací náklady spoustu firem od koupě elektrobusů nakonec odlákalo.

Další důvod, proč je u nás stále malá poptávka po elektrických autobusech, je ten, že si u nás velmi dobře vede stlačený zemní plyn (CNG). A není se čemu divit, protože dle studií jsou emise z CNG až jedenáctkrát nižší než z naftového paliva a je také levnější. Avšak stále nejde o obnovitelný a plně ekologicky nezávadný zdroj pohonu. Mimo to lze na základě posledních světových událostí usoudit, že být závislý na plynu není zrovna dobré. A proto v nových projektech pro ekologizaci městské dopravy počítají česká města jako Praha a Ostrava i s nákupem stovek autobusů na elektrický pohon.

Jaké jsou největší výhody elektrický autobusů?

Stejně jako u elektromobilů, tak i u autobusů na baterie se zákazníkům zamlouvají jejich nízké provozní náklady oproti spalovacím variantám. Například u nové dodávky ID. Buzz získáte komfort, prostor a nejnovější asistenční prvky. Ale hlavně je jeho údržba a provoz téměř bez nákladů. A nejen, že elektřina je jako palivo levnější, ale taky náklady na servis jsou o dost nižší v porovnání s dieselovým motorem. Také je menší šance, že na jednoduchém elektromotoru dojde k nečekané poruše, takže cestující někde uvíznou a bude třeba náhradní doprava.

Mohou nás zbavit elektrické autobusy závislosti na plynu?

Autobusy na baterie mohou být vynikající zásobníky elektrické energie pro vykrytí energetických špiček během dne. Ve studii z roku 2022 došli výzkumníci z University of North Carolina na to, že vozový park 14 000 autobusů by mohl do el. sítě poskytnout přibližně tolik energie, kolik by potřebovala celá Severní Karolína v průměrný zimní den. Zásobník o tak vysoké energetické kapacitě, by dokázal snížit používání drahých elektráren na zemní plyn, které by jinak vysokou poptávku po elektřině musely pokrývat a emitovat tuny oxidu uhličitého do atmosféry.

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.