Obnovitelné zdroje energie v minulém roce dodaly 44 % veškeré spotřebované elektřiny v EU, takže se snížila spotřeba fosilních paliv o více než čtvrtinu. Navíc se do hry vložil stále stoupající podíl elektrických a hybridních vozů v provozu, což také významně přispělo k nižší tvorbě nežádoucích emisí.

Fosilní zdroje elektrické energie jsou poměrně rychle nahrazovány obnovitelnými zdroji

Dle údajů společnosti Ember byl za loňský rok potvrzen významný posun v energetické transformaci Evropské unie, jejímž cílem je do roku 2050 nahradit všechny fosilní zdroje energie energií z obnovitelných zdrojů. Spotřeba uhlí i zemního plynu zaznamenala rekordní pokles, což se logicky odrazilo v obrovském poklesu všech vyprodukovaných emisí.

Fosilní paliva se na výrobě elektřiny v EU podílela méně než třetinou a jejich celková spotřeba se meziročně propadla na 19 %, což je nejnižší úroveň v historii. Výroba elektřiny z uhlí meziročně klesla o 26 % a z plynu o 15 %. Od roku 1990 nebyl zaznamenán drastičtější propad ve spotřebě právě fosilních paliv. Emise se od roku 2007, kdy byl vrchol spotřeby v energetickém odvětví, snížila o polovinu.

Například Polsko, jehož výrobu elektřiny pokrývalo zejména uhlí, začalo využívat více větrné energie, energie solární, zemního plynu a také zvýšilo dovoz elektřiny, čímž celkové emise snížilo o 15 %. V Česku zase významně vzrostla výroba elektřiny z fotovoltaiky a byl snížen vývoz energie z uhlí, což se nakonec projevilo poklesem celkové produkce emisí v energetice o 16 %.

Jaký vliv na pokles emisí mají elektrická auta

Svou zásluhu na klesající produkci emisí v evropských zemích bezesporu mají i elektromobily. Za rok 2023 se v EU prodalo 1,5 milionu elektroaut, které během svého provozu produkují nulové emise na rozdíl od aut na fosilní paliva. Vozy registrované v EU v roce 2020 měly průměrné emise okolo 130 g/CO2 na kilometr, přičemž v roce 2021 měla nově registrovaná auta emise jen okolo 115 g/CO2 a v roce 2022 už jen 108 g/CO2 na jeden kilometr.

Zájem o elektromobily nadále strmě stoupá a očekává se, že letošní rok v jejich prodejích překoná i ten minulý. Zájem je zejména o městské modely, například Volkswagen ID. 3, který má dojezd až 550 kilometrů a díky nejmodernějším senzorickým systémům aktivně chrání posádku před možným nebezpečím.

 

Zdroj: Report_European-Electricity-Review-2024.pdf (ember-climate.org)