Využití solární energie je dnes velmi diskutovaným tématem. Ekologie a s ní spojené faktory pro využití alternativních zdrojů energie patří k tématům, o kterých se bude mluvit ještě hodně dlouho. Jedním z takových alternativních zdrojů je právě solární energie. Dá se spolehlivě využít nejen k přeměně elektřiny, ale lze ji využít i jako zdroj pro ohřev vody nebo pro vytápění. Slunce je totiž nevyčerpatelným a velmi silným zdrojem a lidé se pomalu učí tuto sílu využívat ve svůj prospěch.

Solární energie a její přeměna

Jak už bylo řečeno, solární energii člověk může využít k přeměně elektrické nebo také tepelné energie. Realizace je možná pomocí speciálního zařízení, což jsou solární panely. Tento alternativní zdroj patří v současné době k nejperspektivnějším a nejziskovějším zdrojům „čisté“ energie. Má to ovšem i nevýhody, na které si člověk musí zvyknout. Tedy prozatím. Pozitivem tohoto alternativního zdroje energie je samozřejmě nevyčerpatelnost a dostupnost pro všechny.

Zápornou stránkou věci je, nutnost použití baterií pro příjem solární energie, vysoké náklady a samozřejmě povětrnostní podmínky, které nelze nijak ovlivnit. Ale tohle všechno se může v budoucnu změnit. Člověk je tvor vynalézavý a za několik desítek let se může stát, že i tyto nedokonalosti budou minulostí. I když co se týká povětrnostních podmínek, tohle je zásah, který člověku nepřísluší. Sama Matka příroda ovládá tyto faktory, jenž se mění každou chvíli.

Co je fotovoltaika a solární panely

Mnoho lidí nevidí mezi fotovoltaikou a solárními panely žádný rozdíl. Ano, laik by to tak nazval, ale je zde určitý rozdíl. Solární panely využívají sluneční záření především k výrobě tepla a ohřevu vody. Zatímco fotovoltaika znamená výrobu elektrické energie prostřednictvím slunečního světla. Odborně znamená fotovoltaika normální provozní režim fotodiody, ve kterém je elektrický proud generován výhradně z přeměněné světelné energie.

Pro zvýšení účinnosti přeměny sluneční energie fotovoltaické články vyvíjeny na bázi kaskádových vícevrstvých struktur. Tyto články jsou vyrobeny ze speciálně upraveného křemíku, který je vyroben tak, že materiál má kladně nabitou jednu stranu a záporně nabitou druhou stranu, což mu umožní přenášet elektřinu. Článek je poté připojen k několika dalším článkům pomocí kovových konektorů.

Solární panely fungují na stejném principu, což je možnost interakce sluneční energie a hmotou. Možnosti umístění těchto solárních panelů jsou téměř kamkoliv, kde je sluneční záření bez překážek. Nejvhodnější umístění je střecha objektu, což je opravdu velmi dobrá volba.

Důvody realizace solárních panelů

Realizace solárních panelů je čím dál častější. Využitím tohoto zdroje energie přispívá člověk k daleko lepšímu klimatu. Klasické přírodní zdroje pomalu docházejí a lidé zanedlouho nebudou mít například uhlí, ropu nebo plyn. Jsou to neobnovitelné zdroje potřebné k vytápění nebo ohřevu vody.

Solární energie stejně jako větrné nebo vodní elektrárny jsou alternativou pro využití energie.  Získávají se z přírodních jevů, které se ovšem nijak nedají regulovat. To je jejich jediná nevýhoda. Každopádně je instalace solárních panelů jediným řešením pro zachování standardu životní úrovně, ale i rozvoji průmyslu, dopravy nebo obchodu. Nejen solární energii lze totiž využít v podstatě všude a vzhledem ke stále rostoucím cenám energií se tato možnost jeví jako velmi příznivá.

Ovšem lidé jsou poměrně skeptičtí k realizaci solárních panelů. Je to především vysoká pořizovací cena, ovšem na jejich realizaci je dnes možná dotace. Tyto dotační programy pod názvem Nová Zelená úsporám a spadají pod Státní fond životního prostředí. Náklady se tím pádem majitelům solárních panelů vrátí.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.