Zelená elektřina se vyrábí pouze z obnovitelných zdrojů, mezi něž řadíme zdroje větrné, solární, vodní i biomasu. Díky odběru zelené elektřiny tak zamezíte nejen produkci oxidu uhličitého, ale i globálnímu oteplování. Jaké jsou další důvody, proč byste měli, případně neměli přejít k odběru zelené elektřiny?

Zelená energie je krokem k udržitelnosti

S udržitelností se člověk setká v různých odvětvích, ať už se jedná o módní průmysl, hospodářství anebo právě energetiku. Zatímco během výroby běžné elektřiny dochází ke spotřebě neobnovitelných zdrojů, především uhlí, znečišťování životního prostředí a s tím vším souvisejí změně klimatu, zelená energie se vydala vhodnější, udržitelnější cestou. Pro svoji výroba využívá obnovitelné zdroje, které nijak nepoškozují životní prostředí. Může se jednat buď o větrné, solární nebo vodní elektrárny. Poměrně časté je i získávání zelené energie z biomasy. Biomasa je souhrnné označení pro odpadní suroviny, jako je sláma, rychle rostoucí rostliny i dřeviny a podobně. Na rozdíl od předchozích zdrojů je biomasa při nadměrném používání vyčerpatelná.

Jak v domácnosti začít s odběrem zelené elektřiny?

Dodavatelů, kteří vám jsou v České republice schopni zprostředkovat zelenou elektřinu, je dostatek. Řadí se mezi ně například Innogy, E.ON nebo ČEZ a PRE. Tím, že si u dodavatele zažádáte o odběr zelené elektřiny, neznamená, že od této chvíle vám bude domácností procházet pouze energie vyrobená z obnovitelných zdrojů. Podpoříte tím však zvolenou společnost, aby odebírala více a více energie pocházející nikoliv z neobnovitelných zdrojů, ale právě z těch obnovitelných. Potěšit vás můžou rovnou dvě informace. Zaprvé: zelená elektřina je u vybraných firem o něco levnější. Zadruhé: přispějete k minimalizaci nevyžádaných klimatických změn.

Další benefity spojené s udržitelnou elektřinou

K výrobě udržitelné energie můžete přispět i vy sami a postavit si na pozemku solární panely. Díky tomu si vyrobíte vlastní energii, která není ničím nepříznivá pro naše ovzduší. Přechodem k zelené energii je ročně každá domácnost schopná zamezit spálení téměř tuny uhlí, která by do ovzduší vypustila nadměrnou dávku jak oxidu uhličitého, tak i dalších škodlivých zplodin. Obvykle se obnovitelné zdroje získávají na území příslušného státu, čímž zároveň přispějete k podpoře místní ekonomiky.

Obnovitelná energie je tak budoucnost nejenom pro bydlení, ale i pro dopravu, a především naši planetu.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.