Slovo „hypnóza“ pochází z řeckého slova „hypnos“, což jednoduše znamená „spánek“. A o hypnoterapii jste už asi slyšeli. Jako forma terapie se zatím nepoužívá tak často, jak by si zasloužila. V České republice jsem našla zhruba 220 terapeutů, kteří tuto metodu při své práci využívají. A to opravdu není mnoho. Každopádně, co o hypnoterapii víme a co o ní říkají sami hypnoterapeuti?

Hypnóza versus hypnoterapie

Sama hypnóza žádnou terapií není, ale je-li používána zkušeným terapeutem, umožňuje psychoterapeutické intervence ve stavu hypnotického „transu“. Ve stavu hypnózy se jedinec stává více otevřený návrhům a pokynům hypnoterapeuta nebo psychologa, a v důsledku toho se stává schopen provést ve svém životě pozitivní změny. To vše pak nazýváme hypnoterapií.

V klinické praxi se hypnóza používá jako metoda, která vede k naprostému uvolnění a zklidnění klienta. Vyškolený terapeut uvádí klienta do hypnotického stavu proto, že touto cestou lze bezpečně a otevřeně pracovat s bolestivými či traumatickými vzpomínkami, které jsou vědomě potlačeny a skryty.

„Změna vědomí“ způsobená hypnotickým stavem může pomoci některým pacientům nebo klientům nahlížet na reálné situace, pocity a události z jiného úhlu pohledu, než jak je vidí v běžném vědomém životě.

Kdy a jak se hypnoterapie používá

Hypnoterapie má široké pole působnosti, a proto si myslím, že je škoda jejího zatím poměrně málo rozšířeného využívání. Pomáhá při fóbiích, závislostech, vztahových konfliktech, úzkostných a panických stavech, při depresích, ale také při poruchách spánku, posttraumatickém stresovém syndromu a v období truchlení nad ztrátou milovaného člověka.

Dvě základní metody

Pod jedním pojmem hypnoterapie se skrývají dvě metody, které lze použít ve chvíli, kdy je pacient nebo klient ve stavu hypnózy. Jedná se o terapii pomocí sugesce a hypnoterapeutickou analýzu.

Terapie pomocí sugesce

Tato metoda závisí především na schopnosti jedince reagovat na návrhy a pokyny terapeuta, zatímco je v hypnóze. Používá se k ovládání nebo úplnému zastavení nežádoucího či nezdravého chování, jako je například kousání nehtů, jiné neurotické projevy nebo kouření. U závislostí je účinnost hypnoterapie stále otevřenou otázkou, předpokládá velkou motivovanost pacienta a jeho silnou vůli, které u jedinců závislých obvykle chybí. Sama hypnoterapie není kouzelnou metodou, která by dokázala vyléčit třeba závislost na alkoholu, zvlášť pokud jsou přítomny abstinenční příznaky.

Každopádně důvěryhodné výzkumy naznačují, že terapie prostřednictvím sugesce může povzbudit pozitivní a zdravé chování, jako je právě sebe motivace či sebevědomí.

Hypnoterapeutická analýza

Metoda analýzy se ukázala jako mimořádně účinná pro „odhalení“ psychologických kořenů současných potíží klienta. Vše, co se skrývá v nevědomé paměti a bylo potlačeno (traumata z minulosti, nepříjemné vzpomínky a podobně), může být důvodem současné sociální úzkosti, deprese nebo problémového chování.

Během terapeutické analýzy (někdy též nazývané regresní terapie) terapeut nejprve zhypnotizuje klienta nebo pacienta, tedy ho uvede do hluboce relaxovaného stavu podobného spánku, a potom s ním hovoří o událostech z jeho minulosti. Je třeba dodat, že ve stavu hypnózy má člověk přístup i ke vzpomínkám, na které by si v běžném vědomém životě nevzpomněl. Proto je důležité zjistit, co se přihodilo a co mohlo vést k současné situaci. S tím, co z analýzy vyplyne, se potom pracuje s klientem již v bdělém stavu.

Přesnou radu, zda zajít za hypnoterapeutem vám dát nemůžeme. Ale jedno doporučení je jisté – pokud vaše intuice říká, že by se zrovna vám mohla hypnoterapie hodit a mohla by vám pomoci – dejte jí šanci.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných odborných zdrojů.