Pozitivní myšlení má na nás nesmírný vliv – dokáže nám pomoci například s lepší pohodu, spánkem, zdravější životosprávu, ale také s mnohem větší úspěšností v práci. Na svého šéfa či klienta uděláte vždy lepší dojem, když k němu přijdete s úsměvem a pozitivní energií, než kdybyste se na něj po celou dobu schůzky mračili. Pokud i vy toužíte být stálým optimistou a nechcete, aby negativní energie ovlivňovala váš život, níže se můžete seznámit s těmi nejlepšími způsoby, jak toho docílit.

Nezabývejte se minulostí

Co je pryč, je pryč. Nemá smysl svalovat vinu za dřívější selhání ani na sebe, ani na ostatní. Nyní máte moc situaci změnit, jít dál a posunout se v životě. Dívejte se na dnešek jako na nový den plný příležitostí a změn – jediné, co proto musíte udělat, je dovolit si to.

Zaměřte se na svůj úspěch

Většina z nás s radostí uznává úspěchy druhých lidí, ale na své vlastní často zapomíná nebo je zlehčuje. Chcete-li však být optimista a smýšlet pozitivněji, musíte si pravidelně připomínat, čeho jste dosáhli nebo již brzy dosáhnete.

Získejte inspiraci

Pokud se chcete stát věčným optimistou, mohlo by vám pomoci najít si svůj vlastní pozitivní vzor. Ať už je to kolega, blízký přítel či třeba známá celebrita, kdykoliv se k vám začne vkrádat negativita nebo se ocitnete v obtížné situaci, pomyslete si, co by asi tak udělal on/a.

Obklopte se pozitivitou

Pokud svůj volný čas trávíte z velké většiny s negativními lidmi, kteří v každé situaci vidí jen to špatné, měli byste začít rychle hledat novou společnost. Abyste neztráceli optimismus, musíte se obklopovat pozitivními lidmi, kteří vám budou nápomocní a budou vás podporovat ve vašich cílech.

Nesnažte se předvídat budoucnost

Nikdy byste se neměli snažit předpovídat budoucnost na základě toho, co se stalo již dříve, v minulosti. Zapamatujte si, že selhání plánu nebo rozchod s partnerem z vás nedělá neúspěšného člověka – to, že se něco zlého stalo jednou (nebo vícekrát), neznamená, že se to musí opakovat.

Vyzrajte na negativní myšlenky

Negativní myšlenky často vznikají pouze z našich vlastních obav, pochybností a nízkého sebevědomí. Až se příště začnete cítit negativně, zapište si, jaké jsou vaše pocity, a poté si proti nim sepište argumenty. Zeptejte se sami sebe, jaké jsou důkazy, že tyto myšlenky jsou pravdivé? Jaké jsou důkazy, že nejsou?

Zaměřte se spíše na řešení než na problém

Pesimisté mají tendenci zaměřovat se spíše na problémy, zatímco optimisté hledají jejich řešení. Namísto přemítání o tom, co mohlo a nemohlo být, raději řekněte sbohem lítosti a negativním myšlenkám a začněte plánovat, jak a kam se můžete dále v životě posunout.

Zaměřte se na pozitiva

Pokud se stanete součástí negativní situace (aniž by to byla vaše vina) a vy jste s tím nemohli nic udělat, pokuste se ji přebít tak, že se zaměříte na pozitiva nebo na to, co jste se díky dané situaci naučili. Nemá smysl zabývat se tím co jste ztratili – minulost bohužel už nezměníte.

Předstírejte „pozitivnější pohled na věc“

Optimismus nemusí být pro každého z nás přirozený a možná i vy zjistíte, že změna vašeho myšlení vyžaduje čas. Do té doby však můžete předstírat „pozitivnější pohled na věc“ – namísto toho, abyste se řídili svým přirozeným instinktem, se například zkuste více usmívat a mluvit pozitivnějším tónem. I to udělá dost.

Veďte si deník vděčnosti

Řada lidí zapomíná na události, ze kterých mají nebo měli radost. Chcete-li však být pozitivnější, musíte si své zdary a úspěchy připomínat, a to nejlépe každý den – s tím vám pomůže deník vděčnosti, do kterého si každý večer před spaním zapíšete, co vám ten den udělalo největší radost.

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.