V životě každého člověka probíhá neustále nějaká společenská interakce. Komunikujeme nejen s rodinou, ale i s přáteli a cizími lidmi. Je to lidská přirozenost, která však v jistých situacích přináší i konflikty. Dochází k tomu zejména tehdy, když se dva názory tak úplně nesejdou. I přesto, že se většina z nás raději konfliktům vyhýbá, nemůžeme jim zkrátka někdy uniknout. Jak se s nimi vypořádat v co nejklidnější rovině? A co nám vlastně takové spory mohou dát za ponaučení?

Konflikty jako běžná součást lidského bytí

Ať už se konflikt týká čehokoliv, téměř pokaždé spustí reakci „bojuj nebo uteč“. Reakce na konkrétní situaci se tedy odvíjí primárně od toho, jakým jste člověkem. Povahové vlastnosti v tomto ohledu hrají prim – závisí na nich to, jak se během konfliktu rozhodnete. Lidé choleričtí, popudliví a nervózní zvolí pravděpodobně boj, který nezřídka kdy vyústí v bouřlivou hádku bez špetky respektu. Mnohým se též jakoby zatemní mysl a nejsou schopni uvažovat konstruktivně. Naopak ti, co si rádi uchovávají klid v duši a spory je jen rozrušují, půjdou cestou útěku. Zkrátka vykličkují a buď nereagují, či úplně odcházejí z dané situace. Jakým typem jste vy?

Jak co nejlépe zvládnout konfliktní situaci?

Pokud chcete být na jakýkoliv konflikt předem připraveni, řiďte se zcela jednoduchými pravidly:

  1. Nekličkujte a promluvte si na přímo. Máte s někým konkrétním problém? Pak ho zdárně nevyřešíte tím, že jej budete obcházet. Vaše vnitřní napětí se totiž může stupňovat a budete tak trápit především sami sebe. Jestliže je daný člověk aspoň trochu rozumný, vyslechne vás a třeba dojdete i k zdárnému řešení. Nikdy se však nepouštějte do diskusí s někým, kdo je zjevně násilný a agresivní.
  2. Než si s druhou stranou promluvíte, připravte se. Promyslete si, jak budete v komunikaci postupovat nebo co všechno řeknete. A také se tím nezapomeňte řídit – vyhnete se tak emočním výlevům.
  3. Ke komunikaci zvolte v ideálním případě klidné a neutrální místo. Je bezpředmětné, zda jste v konfliktu s partnerem, přítelem nebo cizím člověkem. Vždy situaci řešte tam, kde na to budete mít prostor a hlavně čas.
  4. Konverzaci nezahajujte obviňováním druhé strany ani proslovy týkajícími se řešení. Musíte dát nejprve prostor k oboustrannému vyjádření a konstruktivním názorům.
  5. Zkuste během vaší komunikace druhému naslouchat. To je právě onen vzájemný respekt. Dáváte tím najevo, že máte zájem situaci vyřešit. Jevíte zájem o názor protistrany.
  6. A na závěr se velmi rozumně domluvte na konečném řešení. Sdělte si vzájemně, co je potřeba udělat, abyste se cítili lépe. Poté se to snažte dodržovat, podporujte se.

Výše uvedený způsob řešení konfliktů může samozřejmě fungovat jedině tehdy, pakliže jsou obě strany plně otevřené konstruktivnímu řešení a komunikaci. Jakmile se totiž jeden stáhne nebo projeví defenzivní postoj, bude řešení o to složitější ne-li nemožné.

UPOZORNĚNÍ: Nepodporujte jakoukoliv formu násilí během konfliktů. Udržte emoce na uzdě. A jestli se setkáte s agresí protistrany, raději ze situace odejděte, případně se obraťte na příslušné orgány, které vaši bezpečnost a zdraví ochrání.

Co pozitivního mohou konflikty přinést do života?

Když se řekne konflikt, příliš optimisticky to nezní, jen co je pravda. Ale i ve sporech lze hledat ponaučení. Konfliktní situace jsou, ať chcete nebo ne, obrovskou školou života. A pokud tomu budete otevření, posunou vás v osobním rozvoji o velký kus vpřed. Jaká pozitiva tedy skýtají?

Konflikty mohou podporovat kreativitu. Nutí nás totiž v mnoha případech k nějakému novému řešení či kompromisu. Mozek zkrátka během sporu jede na plné obrátky.

Konflikt napomáhá ke sdělování osobních potřeb. Zná to asi každý – tak dlouho v sobě dusíte to, co vás trápí, až jednou prostě vybouchnete. Komunikovat s druhými o tom, co chceme či potřebujeme ke štěstí, je nesmírně důležité. Uzavíráním se před světem nic nezískáte. Jen smutek v duši a stupňující se zlobu. Je zapotřebí ventilovat pocity.

Konflikt podporuje flexibilitu a učí empatickému chování. Pokud těmito vlastnostmi nedisponujete, vězte, že spory vás to v životě naučí – samozřejmě jen při vaší naprosté otevřenosti.

A v neposlední řadě vás konflikt vycvičí v komunikačních dovednostech. Spory by neměly být primárně vedeny v agresivním duchu, kde padají jen samé nadávky. Je hlavně o tom, naslouchat si, ovládat se a hledat konečné a rozumné řešení.

 

Zdroje: inspirace na The 10 Benefits of Conflict (entrepreneur.com) + Some Ways to Resolve Conflicts | Clackamas County