Stále více lidí si uvědomuje, jak moc je recyklace důležitou součástí našeho každodenního života i skutečnost, že správná separace odpadů je klíčová pro zachování naší planety. K tomu jsou ovšem kromě dobré vůle nutné některé znalosti. Pro správné třídění odpadů je například nezbytné znát recyklační symboly na výrobcích. Tyto symboly jsou vytvořeny s cílem informovat spotřebitele o tom, jaký materiál je použit na výrobu produktu a jaký způsob recyklace je tedy pro daný materiál nejvhodnější.

Základní recyklační symboly

Existuje mnoho různých recyklačních symbolů, ale mezi nejčastější patří symbol pro plasty (PET), papír (C), sklo (GL) a kovy (FE/ALU). Symbol pro plast PET (Polyethylentereftalát) se často používá pro PET lahve, které jsou široce používány pro balení nápojů i potravin. Symbol pro papír C (celulóza) se používá pro mnoho druhů papírů, jako jsou noviny, knihy, obaly potravin a dalšího spotřebního zboží. Symbol pro sklo GL (Glass) se používá pro všechny druhy skla, jako jsou lahve, sklenice a podobně. Symbol pro kovy FE/ALU (železo/hliník) se používá pro kovové obaly, jako jsou plechovky či konzervy.

Principy třídění odpadu

Je důležité si uvědomit, že ne všechny druhy plastů jsou recyklovatelné. Například plastové tašky a fólie nelze recyklovat spolu s ostatními druhy plastů a měly by být vhozeny do kontejneru na směsný odpad. Podobně nelze recyklovat sklo, které bylo tepelně upravené, jako jsou například skleněné stolní desky, keramické nádobí a další.

Je zajímavé, že některé země, jako je Německo nebo Francie, mají na každém výrobku přímo napsáno, kam se má vyhodit. To usnadňuje třídění odpadu a pomáhá všem spotřebitelům správné třídění odpadu.

Nestyďte se zeptat

Pokud nevíte, jak se vyznat v recyklačních symbolech, nebojte se zeptat na místním obecním úřadě nebo se podívat na webové stránky vaší obce. Tam najdete informace o tom, jaké jsou pravidla třídění odpadu pro vaši oblast. Zde se také dozvíte, jaké jsou správné kontejnery pro jednotlivé druhy odpadu a jaký materiál se může recyklovat.

Chraňte životní prostředí

Správnou separací odpadu můžete pomoci zachránit životní prostředí. Recyklace totiž snižuje spotřebu surovin a energie potřebných k výrobě nových produktů. Proto je důležité, abychom se naučili správně třídit odpad a hlavně jej opravdu třídili.

Úspěšná recyklace odpadu je pro zachování naší planety klíčová. Jednoduchým krokem, kterým bychom měli přispět a pomoci všichni, je správné třídění odpadu a využívání recyklovatelných materiálů.

Takže neváhejte a začněte správně třídit. Má to smysl.

 

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí a zkušeností.